Skip to main content

Новини

ПРОЕКТ на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Н А Р Е Д Б А № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА /Приета с Решение № 93 от Протокол № 8/26.06.2008 г./

15.12.2017

ПРОЕКТ! Н А Р Е Д Б А ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Н А Р Е Д Б А № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА
/Приета с Решение № 93 от Протокол № 8/26.06.2008 г./

Уважаеми съграждани,

В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал.2 и 3 от Закона за нормативните актове, ви предоставяме Проект на НАРЕДБА № 1 А ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

В 30 дневен срок от датата на обявлението, може да подадете писмено вашите предложения и становища по проекта в центъра за информация и услуги на гражданите в ст. 106 в сградата на ОбА-Сливница.

Съобщение

13.12.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,
На 11.12.2017 г. в Централен градски парк – гр. Сливница за пореден път е извършен вандализъм върху общинско имущество, изразяващ се в счупване на два броя пейки. Община Сливница, призовава всички граждани, които са забелязали нещо и имат информация за извършителите да подадат сигнал за това на телефон 0727 4 23 00 или на дежурния РУ- гр. Сливница.

Община Сливница съвместно с „МАТ СТАР БГ“ ЕООД инициира дарителска кампания „Коледа в Сливница 2017“

12.12.2017

На 13 декември 2017 г. в салона на община Сливница от 11:00 часа ще бъдат раздадени ваучери на 1000 пенсионери с размер на пенсията до 300 лв. и с постоянен адрес в община Сливница.
Ваучерите ще се раздават в сградата на община Сливница, до изчерпване на количествата.
Всеки ваучер е на стойност 30 лв. и важи във всички магазини от веригата „МАТ СТАР БГ“ ЕООД на територията на цялата страна.

Фестивален ден 7: "ПОСЛЕДНИЯТ СТРАСТЕН ЛЮБОВНИК" - Постановка на Театър "София", гр. София

02.12.2017

(02.12.2017 г. от 19:00 ч.)

 

18:30 ч. - ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ЗАКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА! Автор: Нийл Саймън; Режисьор: Николай Поляков; Участват: Дария Симеонова, Лилия Маравиля, Милена Живкова и Юлиан Рачков.​

 

Българско национално радио: Звезди от "Ало! Ало!" гостуват на фестивала "Пътуващ театър" в Сливница

01.12.2017

Българско национално радио: Звезди от "Ало! Ало!" гостуват на фестивала "Пътуващ театър" в Сливница. 


Цялото интервю можете да откриете тук: ЕФПТ

Фестивален ден 6: "Женитба" на Театър "Христо Ботев", гр. Димитровград, Сърбия

01.12.2017

01.12.2017 г. от 19:00 ч.: "ЖЕНИТБА" - Постановка на Театър "Христо Ботев" при Център за култура - гр. Димитровград, Република Сърбия

 

Автор: Николай Василиевич Гогол

Режисьор: Тамара Янков

 

БНТ: С "Ало, Ало" в Сливница откриха Европейския фестивал на пътуващия театър

30.11.2017

Британският комедиен сериал "Ало, ало" оживя на театралната сцена в град Сливница. С отбелязването на 25-годишния юбилей на сериала откриха третото издание на Европейския фестивал на пътуващия театър. На сцената излязоха Сю Ходж - изиграла сервитьорката Мими Лабонк и продуцентът на "Ало, ало" - Кийт Ричардс. Те са и първите, които ще се сдобият със знак на славата в Сливница утре.


Последни проекти

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

28.02.2017

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

This project was supported by European union under the Bulgarian – Serbia IPA Cross-border Programme CCI Number 2007 CB16IPO006


Последни обяви

Заповед № 66-00-362/13.12.2017 година за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67372.153.373, находящ се в местност "Лозище", град Сливниц

13.12.2017

З А П О В Е Д

№ 66-00-362/13.12.2017 година
гр.Сливница

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.57 и чл.61, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определяне на безстопанствените имоти на територията на Община Сливница на Общински съвет – Община Сливница и в изпълнение на Решение № 336/30.11.2017 година на Общински съвет – Община Сливница

О Т К Р И В А М :