Skip to main content

Новини

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

21.06.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
Ивайло Петров Иванов, адрес: гр. Сливница, ул. „Отец Матей Преображенски“ № 9
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

20.06.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„ДВА КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК: 200936791
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за производство на риба до пазарен размер и зарибителен материал в землището на гр. Сливница, общ. Сливница, местност „Бабин дел“”

Важно!!! Проект на „График за движение на влаковете за периода 2018/2019г.“

12.06.2018

Уважаеми съграждани,

 

Представяме Ви проект на „График за движение на влаковете за периода 2018/2019г.“, който влиза в сила ежегодно от втората неделя на месец декември и е валиден за една година напред.

 

Инициатива за набиране на средства за изграждане на паметник на народния поет Иван Вазов

31.05.2018

Уважаеми жители на община Сливница,

 

Информираме Ви, че на 21 май 2018 г. беше създаден Инициативен комитет за набиране на средства за изграждане на паметник на народния поет Иван Вазов. Инициативният комитет се оглавява от кмета на общината, г-н Васко Стоилков, и зам.-председатели – председателят на Общинския съвет, г-н Марин Павлов, и президента на фирма „ВЕГАС“, г-н Йордан Максимов.

 

Съобщение до собствениците на земеделска, горска техника и машини за земни работи за провеждането на годишни технически прегледи (ГТП) в гр.Сливница и с.Гълъбовци

28.05.2018

Съобщение от общинска администрация до собствениците на земеделска, горска техника и машини за земни работи за провеждането на годишни технически прегледи (ГТП) в гр.Сливница и с.Гълъбовци
Дати, на които ще има представители на дирекцията за провеждане на годишни технически прегледи, както следва:
- 19.06.2018 г. СЛИВНИЦА от 09.30 -11.30 пред Кметството;
- 19.06.2018г. с.ГЪЛЪБОВЦИ от 12.00 -13.00 пред Кметството;
На същата дата да се явят и собственици на нерегистрирани и новозакупени машини, както и тези, чиято техника домува или работи на територията на община Сливница.

Проект на Наредба №24 за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Община Сливница и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В

18.05.2018

Уважаеми съграждани,

 

В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал.2 и 3 от Закона за нормативните актове, ви предоставяме ПРОЕКТ НА НАРЕДБА №24 за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Община Сливница и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В.

 

Проведен семинар: „Сливница – град в Европа без граници. Състояние на Европейския съюз в момента и поглед към неговото бъдеще“

17.05.2018

С цел популяризиране на Българското председателство на Съвета на ЕС община Сливница организира и проведе семинар на тема: „Сливница – град в Европа без граници. Състояние на Европейския съюз в момента и поглед към неговото бъдеще“.
Лектор на семинара беше г-жа Екатерина Стоянова, която направи впечатляваща презентация за Европейския съюз.

Последни проекти

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

28.02.2017

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

This project was supported by European union under the Bulgarian – Serbia IPA Cross-border Programme CCI Number 2007 CB16IPO006


Последни обяви

ЗАПОВЕД № 66-00-159/ 28.05.2018г., гр. Сливница за определяне на купувач

28.05.2018

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.73, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Сливница и за определянето на безстопанствените имоти на територията на община Сливница и протокол на комисия от 25.05.2018г., назначена със Заповед № 66-00-144/10.05.2018г. на кмета на община Сливница

ОПРЕДЕЛЯМ: