Skip to main content

Новини

Видеоклип на МЗ по повод 1 декември - Световен ден за борба с ХИВ/СПИН

30.11.2016

Уважаеми съграждани,

 

Във връзка с отбелязването на 1 декември - Световен  ден за борба с ХИВ/СПИН, който тази година ще премине под мотото „Ние сме ЗА превенцията на ХИВ“, предлагаме на вашето внимание клип на Националната АНТИСПИН кампания, издаден от Министерство на здравеопазването.

 

 

Можете да видите клипа тук: ВИДЕОКЛИП

Обявление относно изменение на Решение 55 на МС от 2016 г.

29.11.2016

Министърът на регионално развитие и благоустройство обявява, че с Решение № 958 от 14 ноември 2016 г. е изменено Решение № 55 на Министерския съвет от 2016 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“, намиращ се на територията на община Драгоман, община Сливница и община Божурище, Софийска област.

Обява до заинтересованите лица и общественост

24.11.2016

"ТАНИНО" ООД
гр. София, ул. "Христо Белчев" № 1
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Разширение на утвърдена площадка за обект "Складове за промишлени стоки, логистика, TIR-паркинг с автомивка, мотел и бензиностанция, офиси и обслужващи сгради", в ПИ 00223.112.3 м. Върбица, от землището на с. Алдомировци, Община Сливница, Софийска област.

Урок по история и възстановка на Сръбско-българската война в Сливница

21.11.2016

На 20 ноември 2016 г., по случай 131 години от Сръбско-българската война, в салона на НЧ „Съзнание 1907”, гр.Сливница, се проведе урок по история, свързан с героичното минало на Сливница. Сред присъстващите бяха учениците от СУ „Св.св. Кирил и Методи”, гр.Сливница, учениците от ОУ ”Иван Вазов” от с. Алдомировци, жители и гости на града. Лекторите от Национално дружество „Традиция” запознаха присъстващите с историческата истина около международната  политическа обстановка, довела до  войната и проследяване на бойните действия.

Излезе брой 24 на "Сливнишки вестник"

18.11.2016

Уважаеми съграждани,

 

Излезе брой 24 на "Сливнишки вестник". Можете да го свалите за четене в pdf формат оттук: СЛИВНИШКИ ВЕСТНИК

Кметът на Сливница, г-н Васко Стоилков, отличен с наградата "Кмет на годината 2016" в категория „Спорт и младежки политики“

17.11.2016

Кметът на Сливница, г-н Васко Стоилков, беше отличен с наградата "Кмет на годината 2016" в категория „Спорт и младежки политики“ за малка община на престижната класация на портала на българските общини Kmeta.bg.

 

Предстоящо: Възстановка на битката при Сливница по случай 131 години от Сръбско-българската война

15.11.2016

Уважаеми съграждани и гости на Сливница, във връзка с честването на 131-вата годишнина от героичните боеве на сливнишките позиции за отстояване независимостта на България през 1885 г., Национално дружество „Традиция“ на  20 ноември 2016г., от 11.00ч., ще проведе открит урок на тема “Сръбско-българска война 1885“ в НЧ“Съзнание 1907“, а от 13.00ч.

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

Последни обяви

Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с №000365 в землището на гр.Сливница, с площ 10,285 дка и начин на трайно ползване – друга селищна територия.

26.10.2016

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ЗАПОВЕД №66-00-339/25.10.2016 година
НА КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Община Сливница и в изпълнение на Решение № 161/30.08.2016 година на Общински съвет – Община Сливница

О Т К Р И В А М :