Skip to main content

Новини

Българската национална телевизия - официален медиен партньор на театралния фестивал в Сливница

31.08.2015

Българската национална телевизия стана официален медиен партньор на Европейския фестивал на пътуващия театър. Както вече сме ви информирали, престижното театрално събитие ще се проведе в периода 05-ти -11-ти октомври 2015-та година на изцяло обновената сцена на народно читалище "Съзнание-1907 г." в гр. Сливница.

В-к "Труд": "Обитателите на първата безплатно санирана панелка: Не вярвахме, но доживяхме"

20.08.2015

"Като казаха "Ще ви санираме безплатно", викам си „Глупости, нещо пак ни лъжат". А сега, вижте - имаме блок бижу. - И стотинка не сме дали. Елате, разгледайте. И дограмата ни смениха, и входовете ни измазаха, и нови пощенски кутии ни поставиха..."

 

Община Сливница откри "Зелен телефон" за замърсявания на околната среда

18.08.2015

Община Сливница откри зелена телефонна линия, на която гражданите вече могат да подават сигнали за замърсяване на околната среда и за нарушения на екологичното законодателство.

 

Kонсултации при кмета на Сливница за определяне на състава на ОИК, във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

17.08.2015

ДО

Партия ГЕРБ – изх. № 55-00-60/17.08.2015 г.

Коалиция БСП лява България – изх. № 55-00-58/17.08.2015 г.

Партия ДПС – изх. № 55-00-59/17.08.2015 г.

Местните данъци и такси вече могат да се плащат и в над 2300 пощенски клонове в цялата страна

13.08.2015

Местните данъци и такси вече могат да се плащат и в над 2300 пощенски клонове на „Български пощи”, разположени на територията на цялата страна. За ползване на услугата Община Сливница има сключен договор с „Български пощи”.

 

ОИЦ – София с мобилна приемна в община Сливница

12.08.2015

На 31 август 2015 г. (понеделник), от 10:00ч. – 14:00ч., пред административната сграда на общината (пл. „Съединение” 1), екипът на Областен информационен център – София ще проведе мобилна приемна за гражданите и гостите на Сливница.

 

Предстоящо: Откриване на градския фонтан

05.08.2015

Уважаеми съграждани,

 

Заповядайте на 07.08.2015г., петък, в 20:30ч. на площада в гр. Сливница, заедно да открием и пуснем новоизградения фонтан, който е част от проект "Реконструкция и обновяване на централна градска част".

 

Местни избори'2015

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

Последни обяви

Извлечение от заповед№66-00-554/05.08.2015г. на кмета на община Сливница, относно откриване на тръжна процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти №№000343, 000344 и 000345 в землището на гр. Сливница

10.08.2015

Община Сливница обявява търг с тайно наддаване за продажба на следните поземлени имоти в землището на гр. Сливница: ПИ000343 с площ 1,000 дка, при начална цена 15600 лв. и гаранционен депозит за участие – 7800 лв, ПИ 000344 с площ 1,000 дка, при начална цена 15600 лв. и гаранционен депозит за участие – 7800 лв и ПИ 000345 с площ 3,000 дка, при начална цена 46800 лв. и гаранционен депозит за участие – 23400лв. Срокът за купуване на тръжна документация, внасяне на депозита и подаване на заявката за участие е до 16.00 часа на 15.09.2015г. Тръжната документация се купува от стая 106 на първия етаж в сградата на Общинската администрация на пл. „Съединение” №1 в гр. Сливница и е с цена 150 лв. Търгът ще се проведе на 16.09.2015г. от 10.00 часа в ст. 315 на третия етаж в сградата на Общинската администрация на пл. „Съединение” №1 в гр. Сливница.

Община Сливница обявява търг с явно наддаване за продажба на 1000 тона гранитни павета, разпределени в 10 пакета от по 100 тона, насрочен за 29.09.2015г.

19.08.2015

Община Сливница обявява търг с явно наддаване за продажба на 1000 тона гранитни павета, разпределени в 10 пакета от по 100 тона. Начална тръжна цена 5000 лв. на 100 тона. Срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на гаранционен депозит и подаване на заявка за участие в търга до 16.00 часа на 28.09.2014г. в стая 106, ет.1 на ОбА Сливница с адрес: гр. Сливница, пл. „Съединение” № 1. Търгът ще се проведе на 29.09.2015г. в стая 315 на същата сграда. Допълнителна информация на тел. 0727/42300.