Skip to main content

Новини

Проект на Наредба № 5 за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите, предоставяни от Община Сливница

28.11.2014
Проект на Наредба № 5 за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите, предоставяни от Община Сливница.

 

Становища, предложения и възражения следва да бъдат отправяни в писмена форма в деловодството на общината в срок до 15.12.2014 г. включително.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

26.11.2014

Уважаеми съграждани,

 

Публикуваме съобщение във връзка с измененията на Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Обучение по проект „Общинска администрация Сливница – модерна и компетентна“

21.11.2014

В изпълнение на проект: „Общинска администрация Сливница – модерна и компетентна“ по договор за БФП № М13-22-146/22.08.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ на 19 и 20.11.2014 г.

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС