Skip to main content

Новини

Уведомление относно затваряне на жп прелеза в района на гара Костинброд

18.10.2018

Уважаеми съграждани ,

 

В община Сливница постъпи писмо от Кмета на община Костинброд, относно затваряне на жп прелеза на км. 15+395 в района на гара Костинброд по 1-ва жп линия /при животинския пазар/ за преминаване на МПС за времето от 08:00ч. на 22.10.2018г. до 18:00ч. на 26.10.2018г. Определени са обходни маршрути за напускане/влизане в кв. „Захари Стоянов“ /Зад линията“/, гр. Костинброд:

Съобщение до собствениците на засегнати имоти по чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс/АПК/-относно процедура по учредяване на сервитут от реконструирани инженерни мрежи

05.10.2018

Във връзка с изпълнението на обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина-СОП“ от км. 1+000 до км 48+270, на територията на община Драгоман, община Сливница и община Божурище, Софийска област и Одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) със Заповед № РД-02-15-122/20,08,2014г. от Министъра на регионалното развитие, са издадени Заповеди за изпълнение на процедура по учредяване на сервитут от реконструирани инженерни мрежи на собствениците

Предстоящо - Национален конкурс за млади поети и писатели "Литературна есен в Сливница 2018"

18.09.2018

Община Сливница има удоволствието да обяви ежегодния национален конкурс за млади таланти – писатели и поети „Литературна есен в Сливница‘2018“. Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на Сливница, г-н Васко Стоилков, и има за цел да стимулира творческото мислене на децата и младите хора от общината и страната, които проявяват интерес в областта на поезията и прозата.

 

Покана за обсъждане на основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг

18.09.2018

До гражданите и юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Сливница.

 

ПОКАНА ЗА ОБСЪЖДАНЕ

 

Последни проекти

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

28.02.2017

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

This project was supported by European union under the Bulgarian – Serbia IPA Cross-border Programme CCI Number 2007 CB16IPO006


Последни обяви