Skip to main content

Новини

Кметът Васко Стоилков подписа първия договор за саниране на блок в Община Сливница

15.07.2016

На 13-ти юли, сряда, кметът на Сливница Васко Стоилков подписа първия договор за саниране на блок в общината.

 

Областният управител, г-жа Росица Иванова, и кметът на Сливница, г-н Васко Стоилков, участваха в 7-та Европейска среща на регионите и градовете в Братислава

12.07.2016

Областният управител на Софийска област, г-жа Росица Иванова беше начело на делегация от Софийска област, която взе участие в 7-та Европейска среща на върха на регионите и градовете в Братислава.

Интервю на кмета на Сливница Васко Стоилков за информационния портал "Фар", Цариброд

05.07.2016

Интервюто, което г-н Васко Стоилков, кмет на община Сливница, даде за портал „Фар“ е на тема сътрудничество между Сливница и Димитровград.

 

Наградиха отличниците от випуск 2016 на ПГТ "Н.Й.Вапцаров" в Сливница

30.06.2016

На 21.06.2016 г. учениците от випуск 2016 на Професионалната гимназия по транспорт „Н.Й.Вапцаров“ получиха своите дипломи за средно образование и свидетелства за професионална квалификация.

Разписание на влаковете - 11.12.2016 г. - 09.12.2017 г.

27.06.2016

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви, че ежегодно през месец декември влиза в сила ново разписание на влаковете, като през 2016г. ще влезе в сила от 11 декември и ще бъде с период на действие до 09 декември 2017г.

Община Сливница търси да назначи

23.06.2016

Община Сливница търси да назначи мл. експерт „Еколог"

 

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

 

Покана за празника на село Бърложница

20.06.2016

Скъпи жители и гости на общината, заповядайте на 24 юни 2016г., по случай празника на Бърложница, от 18:30 часа в центъра на селото!

 

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

Последни обяви

Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с №000383 в землището на гр.Сливница, с площ 20,000 дка и начин на трайно ползване – друга селищна територия.

15.07.2016

Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажбата на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот с №000383 в землището на гр.Сливница, с площ 20,000 дка и начин на трайно ползване – друга селищна територия.

Заповед № 66-00-206/07-07-2016 г. за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот №000376 в землището на гр.Сливница, с площ 2,613 дка

08.07.2016

Заповед № 66-00-206/07-07-2016 г. за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот №000376 в землището на гр.Сливница, с площ 2,613 дка и начин на трайно ползване – друга селищна територия, заедно с построената в имота сграда с площ 388 кв.м. - "РОСИМТЕРМ" ООД, ЕИК: 200312393, представлявано от Управителя Росен Венков Тодоров.