Skip to main content

Новини

Водещата българска писателка Людмила Филипова ще бъде специален гост на националния литературен конкурс за млади поети и писатели „Литературна пролет в Сливница“

22.05.2015

Утре, 23.05.2015 г. (събота), от 11.00 часа в заседателната зала на Община Сливница (ет.1) ще се проведе официалната церемония по награждаване на победителите в традиционния национален литературен конкурс за млади поети и писатели „Литературна пролет в Сливница‘2015“.

 

Покана за тържествената програма по случай 24-ти май - празника на Сливница

18.05.2015

Скъпи граждани и гости на Сливница, заповядайте на тържествена програма по случай празника на града ни, която ще започне още на 23 май от 20:00 часа в спортна зала „Арена Сливница“ с концерт на популярни изпълнители и лазерно шоу „Искри“ на гвардейски представителен духов оркестър.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

13.05.2015

Община Сливница, Софийска област, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със заповед-мотивирано предписание №77-03-2/08.05.2015г.

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

Последни обяви

Извлечение от заповед№66-00-217/22.05.2015г. на кмета на община Сливница, относно откриване на тръжна процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имоти №011061, 011062, 011064, 011066 и 011055 в землището на с. Гълъбовци

25.05.2015

Извлечение от заповед на кмета на община Сливница, относно откриване на тръжна процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имоти №011061, 011062, 011064, 011066 и 011055 в землището на с. Гълъбовци

Извлечение от заповед№66-00-175/18.05.2015г. на кмета на община Сливница, относно откриване на тръжна процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения в сградата на кметство Алдомировци

18.05.2015

Извлечение от заповед №66-00-175/18.05.2015г. на кмета на община Сливница, относно откриване на тръжна процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения в сградата на кметство Алдомировци