Skip to main content

Новини

Излезе брой 10 на "Сливнишки вестник"

30.07.2015

Излезе брой 10 на "Сливнишки вестник". Той може да бъде свален оттук: Сливнишки вестник

Обявления на Община Сливница

13.07.2015

ОБЯВЛЕНИЕ - Община Сливница, Софийска област, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с решение №60/30.06.2015г.

Сливница – домакин на европейски театрален фестивал

09.07.2015

Сливница става домакин на престижно театрално събитие. Първото издание на Европейския фестивал на пътуващия театър ще се проведе в периода 05-ти -11-ти октомври 2015-та година на изцяло обновената сцена на народно читалище "Съзнание-1907 г." в града.


Kmeta.bg: Новият облик на Сливница или как се промени градът под ръководството на кмета Васко Стоилков

08.07.2015

Порталът на българските общини Kmeta.bg публикува обширен материал в три части, озаглавен "Новият облик на Сливница. Ето как се промени градът под ръководството на кмета Васко Стоилков".


Материалите може да бъдат прочетени тук:

Община Сливница открива "Зелен телефон" за замърсявания на околната среда

08.07.2015

Община Сливница открива "Зелен телефон", на който от 01.08.2015г. гражданите ще могат да подават сигнали за замърсяване на околната среда и за нарушения на екологичното законодателство.

 

Сигнали ще се приемат в рамките на работната седмица от 8.00ч. до 17.00 ч.

ОБЯВЛЕНИЕ

30.06.2015

Община Сливница, Софийска област, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със заповед №ЗУТ-6/23.06.2015г.

Излезе брой 9 на "Сливнишки вестник"

26.06.2015

Излезе брой 9 на "Сливнишки вестник". Той може да бъде свален оттук: Сливнишки вестник 

Местни избори'2015

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС