Skip to main content

Новини

Обявление

16.11.2018

Община Сливница, Софийска област, на основание чл. 127, ал.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава че е изработен проект за Общ устройствен план /ОУП/ - за територията на община Сливница.Приложение:
1. Общ устройствен план

Европейският фестивал на пътуващия театър по радио “Христо Ботев”

10.11.2018

Уважаеми съграждани,

 

​Във връзка с наскоро приключилият IV-ти Европейски фестивал на пътуващия театър - Сливница в събота /10.11.2018г./, от 17.30ч., по радио “Христо Ботев” ще се излъчи разговор с журито на фестивала. Любителите на театралното изкуство могат да проследят предаването.

Предстоящо: Информационна среща на тема „Еврофондовете – актуални възможности за финансиране на Вашия бизнес"

09.11.2018

Уважаеми госпожи и господа,

 

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) има удоволствието да Ви покани на 14.11.2018 (сряда) от 14:00 ч. в сградата на Община Сливница на информационна среща на тема „Еврофондовете – актуални възможности за финансиране на Вашия бизнес".

 

Информационна среща на ОИЦ-София в Сливница

05.11.2018

На 14.11.2018 (сряда) от 14:00 ч. в сградата на Общината екипът на Областен информационен център София-град и София-област ще проведе информационна среща за кандидатстване през системата ИСУН 2020 по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ и по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
По време на срещата ще бъдат представени и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).


"БДЖ-Пътнически превози" ЕООД набира квалифициран персонал

02.11.2018

Уважаеми съграждани,

 

Уведомяваме ви, че "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД набира квалифициран персонал за следните позиции: локомотивен машинист, помощник-машинист, ръководител движение, електротехник, шлосер по ремонт на локомотиви и вагони, маневрист, маневрен и постови стрелочник, кондуктор, техник механик, ревизор на вагони, заварчик, работник по ремонт и др. 

 

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

01.11.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„БУЛЛ ФИШ 2014“ ЕООД, ЕИК 203011192, гр. Сливница, 2200, ул. „Хан Аспарух” № 20, тел: 0893577467, Юлиан Костадинов
СЪОБЩАВА

Уведомление относно затваряне на жп прелеза в района на гара Костинброд

18.10.2018

Уважаеми съграждани ,

 

В община Сливница постъпи писмо от Кмета на община Костинброд, относно затваряне на жп прелеза на км. 15+395 в района на гара Костинброд по 1-ва жп линия /при животинския пазар/ за преминаване на МПС за времето от 08:00ч. на 22.10.2018г. до 18:00ч. на 26.10.2018г. Определени са обходни маршрути за напускане/влизане в кв. „Захари Стоянов“ /Зад линията“/, гр. Костинброд:

Последни проекти

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

28.02.2017

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

This project was supported by European union under the Bulgarian – Serbia IPA Cross-border Programme CCI Number 2007 CB16IPO006