Skip to main content

Новини

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за управление на общинските пътища на територията на Община Сливница

06.04.2017

Н А Р Е Д Б А ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА 

 

/Приета с решение № 54 на заседание на Общински съвет – Сливница, проведено на 25.02.2010 година/ 


Уважаеми съграждани, 

 

Обява за инвестиционно намерение

04.04.2017

Фирма „РЕЛИНА“ ЕООД ГР. Сливница, във връзка с Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, чл. 4, ал. 2 уведомява жителите на гр. Сливница, за инвестиционно намерение за производство на добавки за храни в производствената база на фирмата.

В Сливница отбелязаха 160-годишнина от рождението на Александър Батенберг

04.04.2017

В Сливница отбелязаха 160-годишнина от рождението на Александър I Батенберг. От ръководството на общината разказаха и за идеята си в града да има паметник на владетеля. Военните действия на Батенберг при управлението му са гордост за местните, а победата на българите под негово командване в битката при Сливница в Сръбско-българската война е още един повод за увековечаване на княза обединител с паметник.

 

Изложба „Съ нами Богъ – България в блясък“ Александър I – любимото дете на Европа - Князът на Нова България.

03.04.2017

ОБЩИНА – СЛИВНИЦА,

Фондация Heiligenberg-Jugenheim – Дармщадт и

Движението за национално възраждане „Оборище“

 

Ви канят от 3 до 9 април 2017 г. от 10,00 часа в читалището на град Сливница на изложбата „Съ нами Богъ – България в блясък“ Александър I – любимото дете на Европа - Князът на Нова България.

 

Учениците от Професионалната гимназия по транспорт „Н.Й.Вапцаров” – отново победители

23.03.2017

На 17 и 18.03.2017 г. ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров“ беше домакин на Регионалния кръг на Националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”.


Заповед за опазване на обществения ред по време на произвеждането на изборите за Народно събрание на Република България на 26.03.2017 година

21.03.2017

На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.18, ал.1 от Изборния кодекс кметът на община Сливница издаде заповед № 66-00-71 от 21.03.2017 г. с цел осигуряването на условия за нормално и спокойно протичане на изборния процес на 26.03.2017 г.


Заповед за опазване на обществения ред

Заповед на кмета за осигуряване на условия за гласуване на граждани с увредено зрение или затруднения в придвижването в деня на изборите за Народно събрание на 26.03.2017 г.

20.03.2017

Тук можете да откриете заповед No 66-00-62/15.03.2017 г. на кмета на община Сливница, относно осигуряване на условия за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в деня на изборите за Народно събрание на 26 март 2017 г.


Заповед

Последни проекти

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

28.02.2017

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

This project was supported by European union under the Bulgarian – Serbia IPA Cross-border Programme CCI Number 2007 CB16IPO006


Последни обяви

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади общинска собственост за индивидуално ползване от 27.04.2017г.

28.04.2017

П Р О Т О К О Л

Днес, 27.04.2017 година, комисия назначена със заповед № 66-00-66/20.03.2017 година на кмета на община Сливница, в състав :
Комисия в следния състав:
Председател: адв.Григор Григоров – юрист на Община Сливница
Членове:
1. Василка Димитрова – мл.експерт в отдел «ОС»
2. Снежана Атанасова – гл. специалист в отдел «ОС»
3. Даниел Александров – юрисконсулт на Община Сливница