Skip to main content

Новини

Да изчистим Сливница заедно!

14.09.2017

Във връзка с предстоящата кампания на "Да изчистим България", ви уведомяваме, че на 16 септември, от 9 часа, ще се извършва почистване на гр. Сливница по райони.

 

Призоваваме всички граждани да се включат и заедно да направим града по-чист!

 

Ще бъдат раздавани чували, ръкавици и тениски.

 

Очакваме ви!

Обява до заинтересованите лица и общественост

13.09.2017

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
От ЕТ КАРБОНИКА ПЛЮС – РАДОСТИНА ПЕТРОВА, ЕИК: 202562278
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ПРЕДПРИЯТИЕ СЪС СКЛАД ЗА ПРЕРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ.

Приложение: 1.Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Обява до заинтересованите лица и общественост

13.09.2017

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
От ЕТ ДАЯ – ДИАНА СТОЯНОВА, ЕИК: 202346266,
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ.

Приложение:1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Четвърти международен турнир по хандбал – жени, за купата на кмета на община Сливница' 15 – 16 септември, 2017 г.

12.09.2017

Уважаеми съграждани,
На 15 и 16 септември, 2017 г., в община Сливница ще се проведе Четвъртият международен турнир по хандбал - жени, за купата на кмета на община Сливница.
Програма на турнира:
15.09.17 г. от 19:00 ч. ХК СЛИВНИЦА – ЖРК ПИРОТ
16.09.17 г. от 12:00 ч. ХК СВИЛЕНГРАД – ЖРК ПИРОТ
16.09.17 г. от 15:00 ч. ХК СЛИВНИЦА – ХК СВИЛЕНГРАД
Място на провеждане:
СПОРТНА ЗАЛА „АРЕНА СЛИВНИЦА“
Билети на касата на залата
ВХОД: 2 лв ЗА ВЪЗРАСТНИ, 1 лв. ЗА УЧАЩИ

Очакваме Ви!

Планови прекъсвания на електрозахранването

02.09.2017

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

За вас работодатели - съобщение от ДБТ - гр.Сливница

01.09.2017

За вас работодатели - съобщение от ДБТ - гр.Сливница

Проект на общинска Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020

24.08.2017

Уважаеми съграждани,

 

В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал.2 и 3 от Закона за нормативните актове, Ви предоставяме проект на ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 2016-2020.

 

В 30 дневен срок от датата на обявлението, може да подадете писмено Вашите предложения и становища по проекта в центъра за информация и услуги на гражданите в ст. 106 в сградата на ОбА-Сливница.

Последни проекти

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия

28.02.2017

Проект: „Създаване и развитие на социалната инфраструктура” по договор № РД-02-29-359/20.10.2011 г. по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия.

This project was supported by European union under the Bulgarian – Serbia IPA Cross-border Programme CCI Number 2007 CB16IPO006


Последни обяви

Община Сливница открива процедура за концесия за услуга с обект на концесията: Язовир "Извор"

05.07.2017

Община Сливница открива процедура за концесия за услуга с обект на концесията: Язовир "Извор", съгласно Акт № 095 от 13.09.2004 г., издаден от МРРБ, с площ 26,452 дка - включващ водна площ, дига и сервитутна ивица. Собственост е на Община Сливница. Разположен е върху землището на село Извор.
Има издадени скици №№ К00035/03.12.2001 г., К00436/23.04.2012 г. на имот 087008 в землището на село Извор с ЕКАТТЕ 32411, община Сливница.

Концесията е публикувана под номер 1 от 26.06.2017 г. в Държавен вестник на следния линк: http://dv.parliament.bg/DVWeb/koncesiiList.faces