Skip to main content

Новини

Днес ще видите постановката "Оркестър Титаник", представена от Театър "Дурак", Турция

21.10.2016

"Цeлият свят е Титаник и всички хора сме пътници. Единственото бягство е илюзията."

 

Днес, 21.10.2016 г., нашият театрален влак ще спре на една изоставена малка жп гара, която не си спомня да е виждала влакове от дълго време. "ОРКЕСТЪР ТИТАНИК" - това е историята за четирима скитници, които живеят на тази гара, забравени от Бога...нооо всичко се променя, когато от преминаващ влак е изхвърлен един сандък и от него излиза мистериозна личност.

Специална младежка вечер на фестивала - "Случаят Адонис"

20.10.2016

Днес, 20.10.2016 г., е специалната младежка вечер на Европей-ския фестивал на пътуващия театър. Младите и талантливи артисти от УТ към НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров", гр. Бургас ще представят на вашето внимание постановката "СЛУЧАЯТ АДОНИС".

 

Автор: Георги Данаилов; Режисура: Христов Симеонов

 

Утре, 19.10.2016 г., Николай Гундеров и Филип Трифонов ще представят спектакъла "ОМ Аудиенция"

18.10.2016

Утре, 19.10.2016 г. ще имате удоволствието да гледате спектакъла "ОМ Аудиенция"; автор: Вацлав Хавел; участват: Филип Трифонов и Николай Гундеров

 

(лат. audientia - слушане, изслушване, от audire - слушам)

 

1-во: Oфициален прием при държавен глава или друго високопоставено лице, заемащо важен пост в управлението на страна, църква или друга институция.

 

Започна второто издание на Европейския фестивал на пътуващия театър

18.10.2016

Световноизвестният режисьор и носител на Оскар, Иржи Менцел, поздрави организаторите и участниците в специално видеообръщение

 

Вчера, 17.10.2016 г., на изцяло реновираната и модернизирана театрална сцена в гр. Сливница започна второто издание на Европейския фестивал на пътуващия театър. В рамките на една седмица елитни театрални трупи и постановки от България, Чехия, Турция, Сърбия и Македония ще се борят за любовта на публиката.

 

Фестивална програма на Европейския фестивал на пътуващия театър

13.10.2016

ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФЕСТИВАЛ НА ПЪТУВАЩИЯ ТЕАТЪР:

 

17.10.2016 г. 18.30 ч.Официално откриване; 19:00 ч. - „Вечеря за глупаци“ - постановка на Театър "Христо Ботев" при Център за култура - гр. Димитровград, Република Сърбия автор: Франсис Вебер, режисьор: Делчо Гигов

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 1 за обществения ред на територията на община Сливница

12.10.2016

Уважаеми съграждани,

 

В изпълнение на изискванията на чл. 26 на Закона за нормативните актове, ви предоставям Проект на Н А Р Е Д Б А ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Н А Р Е Д Б А № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА - /Приета с Решение № 93 от Протокол № 8/26.06.2008 г./

 

В 14 дневен срок от датата на обявлението, може да подадете писмено вашите предложения и становища по проекта в центъра за информация и услуги на гражданите в ст. 106 в сградата на ОбА-Сливница.

 

Онлайн курс по програмата "Едно училище за всички"

11.10.2016

Центърът за приобщаващо образование работи по програмата „Едно училище за всички“ и създаването на Първия български модел за изграждане на приобщаваща училищна среда.
С цел повече хора да се запознаят с принципите и философията на приобщаващото образование, екипът на Центъра е подготвил и онлайн курс, подходящ както за учители, така и за широк кръг от специалисти и родители.
Онлайн курса е безплатен и лесно достъпен на адрес: http://priobshti.se/trainings.

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

Последни обяви

Областна дирекция „Земеделие” Софийска област уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи

13.09.2016

С писмо изх.№РД-21-540/23.08.2016 г. Директорът на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на 15.09.2016 г. в гр.Сливница от 09.30 ч. - 16.00 ч. в двора на ЗК ще има представители на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област за провеждане на годишни технически прегледи.