Skip to main content

Новини

108 години от обявяването на независима България

22.09.2016

На 22-ри септември 2016 г., по случай 108 години от провъзгласяването на независимостта на България, тържествено бяха поднесени цветя и венци пред монумента-костница „Героите на Сливница” на загиналите в Сръбско-българската война. Събитието беше почетено от представители на общинската администрация, членове на общинския съвет и жители на община Сливница.

 

Съобщение за провеждане на консултации за назначаване на СИК за изборите на 6-ти ноември, 2016г.

21.09.2016

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89 – 93, чл. 95, чл. 96 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс, чл. 7, ал. 4 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Решение на Народното събрание от 29.07.2016 г. за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България, обн. ДВ, бр. 60/02.08.2016 г., Указ № 279 на Президента на Република България за определяне на 6 ноември 2016 г. за дата на произвеждане на национален референдум, обн. ДВ, бр.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

21.09.2016

Уважаеми граждани на община Сливница,

Удомяваме Ви, че на 29.09.2016 г. (четвъртък) от 14:00 часа в сградата на Община Сливница с адрес: гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1, етаж 1 ще се проведе обществено обсъждане относно необходимостта от спешен ремонт на пътната настилка по път 811 II-81- Сливница – Гълъбовци – Гургулят – Ракита. На обсъждането ще присъстват областните управители на област София и област Перник, както и кметове и заместник – кметове на заинтересованите общини.

21-ви септември - европейски ден без загинали на пътя

20.09.2016

21-ви септември, 2016 г. - европейски ден без загинали на пътя.

 

Заедно за всеки един човешки живот!

 

Операция "EDWARD" - European Day Without A Road Death

 

Заповед на кмета на Сливница за местата на избирателните списъци за изборите за президент на 6-ти ноември т.г.

20.09.2016

Уважаеми граждани на община Сливница,

 

Тук можете да откриете Заповед No 66-00-284/16.09.2016 г. на кмета на Община Сливница, относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и Национален референдум на 6-ти ноември, 2016 г.

 

 

Обява за провеждане на супервизия по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“ със социалните асистенти – доставчици на услугата

19.09.2016

Във връзка с реализирането на проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C001 на 26.09.2016 г. от 11:00 ч. в салона на община Сливница ще се проведе супервизия със социалните асистенти

Обява за провеждане на супервизия по проект „Независим живот за гражданите на Сливница“ с домашните помощници – доставчици на услугата

19.09.2016

Във връзка с реализирането на проект „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C001 на 26.09.2016 г. от 09:00 ч. в салона на община Сливница ще се проведе супервизия с домашните помощници.

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

Последни обяви

Областна дирекция „Земеделие” Софийска област уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи

13.09.2016

С писмо изх.№РД-21-540/23.08.2016 г. Директорът на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на 15.09.2016 г. в гр.Сливница от 09.30 ч. - 16.00 ч. в двора на ЗК ще има представители на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област за провеждане на годишни технически прегледи.

Областна дирекция „Земеделие” Софийска област уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи

13.09.2016

С писмо изх.№РД-21-540/23.08.2016 г. Директорът на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на 15.09.2016 г. в гр.Сливница от 09.30 ч. - 16.00 ч. в двора на ЗК ще има представители на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област за провеждане на годишни технически прегледи.