Skip to main content

Новини

Всички паметници в община Сливница ще бъдат възстановени

09.02.2016

Гражданите приветстват инициати-вата и помагат за реализирането й, споделя кметът Васко Стоилков


Васко Стоилков пред Kmeta.bg: Липсва диалог между изпълнителната и местната власт

08.02.2016

Общините в изрядно финансово състояние трябва да получават стимули, смята кметът на община Сливница

 

Писмо от управителя на "ВиК" ЕООД - София, относно чистотата на питейната вода в общините на Софийска област

21.01.2016

Относно: Изнесена информация по националните медии за влошено качество на питейната вода в някои населени места на територията на Софийска област

 

Уважаеми дами и господа,

 

Подавайте вашите предложения по проект на Наредба №1

30.12.2015

Уважаеми съграждани,

В изпълнение на изискванията на чл. 26 на Закона за нормативните актове, ви предоставям Проект на Н А Р Е Д Б А ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Н А Р Е Д Б А № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА /Приета с Решение № 93 от Протокол № 8/26.06.2008 г./

Община Сливница ви пожелава Весела Коледа и успешна и здрава Нова година!

23.12.2015

Община Сливница ви пожелава Весела Коледа и успешна и здрава Нова година! 

Актьорът Филип Трифонов - жури в Празника на домашната ракия в Сливница

23.12.2015

На 26-ти декември, 2015 г. на коледния базар в Сливница ще се проведе Празник на домашната ракия. На него всички любители на народното производство ще могат да премерят силите си в четири категории:

 

1. Домашна гроздова ракия - Първа награда - дъбово буре 50 л.

Ясни са победителите в конкурса за изработка на коледни картички от еко материали

23.12.2015

На 21.12.2015 г. в сградата на Община Сливница се състоя награждаване на участниците в организирания от Екоколект АД и Община Сливница конкурс за изработка на коледни и  новогодишни картички от еко материали.

 

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

Последни обяви

Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост

12.02.2016

Уважаеми съграждани в изпълнение на изискванията на чл. 26 на Закона за нормативните актове, ви предоставям проект на решение за изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г.: "Предлагам към раздел II на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016г. - описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба се добавят и имоти в землището на гр. Сливница с номера по КВС, както следва:
Имот №000368
имот №000371 заедно със сградата построена в него
имот №000373
имот №000374

Проект на програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016 година

07.01.2016

Проект на програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016 година