Skip to main content

Новини

ДБТ стартира процедура за прием на заявки по схемата „Младежка заетост”

26.11.2015

Работодателите, желаещи да се включат в схемата „Младежка заетост”, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна до  31 декември 2015

Литературна есен в Сливница‘2015

23.11.2015

Община Сливница има удоволствието да обяви есенното издание на ежегодния национален конкурс за млади таланти – писатели и поети - „Литературна есен в Сливница‘ 2015“.

 

Излъчване по БНТ на тържествената заря-проверка по случай 130 години от Сръбско-българската война

20.11.2015

С Тържествена заря–проверка в Сливница – пред гранитния монумент “Героите на Сливница” на площад “Съединение”, бяха отбелязани 130 години от Сръбско-българска

Сливница отбеляза 130-тата годишнина от Сръбско-българската война с тържествена проверка-заря

20.11.2015

С тържествена проверка-заря, вчера, 19.11.2015 г., в Сливница беше отбелязана 130-тата годишнина от победата в Сръбско-българската война, с която се затвърждава Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

 

Уведомление за обществено обсъждане на ОВОС за инвестиционно предложение

19.11.2015

Уважаеми жители, уведомяваме Ви, че в община Сливница е предоставен за обществен достъп Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и всички приложения към него за инвестиционно предложение „Открит добив на лигнитни въглища от участък „Радуловци“, находище „Алдомировски басейн“ в землищата на с. Радуловци и Братушково, общ.

Брой 12 на "Сливнишки вестник"

19.11.2015

Уважаеми съграждани,

 

Брой 12 на "Сливнишки вестник" може да бъде свален оттук: Сливнишки вестник

ОИЦ-София се включва в кампанията „Заедно за съпричастността“

17.11.2015

Областен информационен център-София се включва в Националната информационна кампания „Заедно за съпричастността“. Кампанията се осъществява от мрежата от 28 информационни центъра в България, съвместно с Българския червен кръст (БЧК) и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

Последни обяви

Покана за участие в публично обсъждане на проект на Бюджет 2016 г. на община Сливница

18.11.2015

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси, община Сливница организира публично обсъждане на проект на бюджет 2016 г.
Обсъждането ще се проведе на 30 ноември 2015 г. (понеделник) от 11.00 часа в Заседателната зала на община Сливница, I етаж, пл.“Съединение“ №1.