Skip to main content

Новини

Четвърта международна среща по проект "Мънистени накити в ЕС"

28.10.2014

От 20 до 25 октомври, 2014 г. в София се проведе Четвърта международна среща на участниците в проект "Мънистени накити в ЕС" от програмата за учене през целия живот, секторна програма "Леонардо да Винчи".

Васко Стоилков: Искам Сливница да стане най-доброто място за живеене

26.10.2014

След спортната зала общината чака финансиране и за плувен басейн


Излезе първият брой на "Сливнишки вестник"

20.10.2014

Сливница вече може да се похвали със своя медия - "Сливнишки вестник".

 

Общинското издание се появява с амбицията да информира жителите на Сливница за всички новини и събития, които се случват на територията на общината.

 

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

Последни обяви

Допълнение и изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2014г.

15.10.2014

изменението на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014г. се състои в допълване на раздел ІІ от програмата с имотите от прикачените файлове.

Община Сливница обявява търг с явно наддаване за продажба на 1500 тона гранитни павета

18.09.2014

Община Сливница обявява търг с явно наддаване за продажба на 1500 тона гранитни павета.