Skip to main content

Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

30.06.2015

Община Сливница, Софийска област, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със заповед №ЗУТ-6/23.06.2015г.

Излезе брой 9 на "Сливнишки вестник"

26.06.2015

Излезе брой 9 на "Сливнишки вестник". Той може да бъде свален оттук: Сливнишки вестник 

Община Сливница обявява конкурс за Послание на края на света до хората от Утрешния свят

30.05.2015

Община Сливница официално подкрепя проекта на водещата българска писателка Людмила Филипова – „Послание на края на света до хората от Утрешния свят“.

 

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС