Skip to main content

Новини

Ясни са победителите в четвъртото издание на националния литературен конкурс „Сливнишки литературни празници‘ Коледа 2014 “

19.12.2014

На 19.12.2014 г. (петък) от 12.00 часа, в залата на Община Сливница се проведе четвъртото издание на националния литературен конкурс „Сливнишки литературни празници‘ Коледа 2014“.

 

Националният литературен конкурс „Сливнишки литературни празници“ подкрепя образователната инициатива на A World at School и Discovery #EducationCountdown

17.12.2014

На 19.12.2014 г. (петък) от 12.00 часа, в залата на Община Сливница на адрес: гр. Сливница, пл. „Съединение“ No 1, ет.1, ще се проведе четвъртото издание на националния литературен конкурс „Сливнишки литературни празници‘ Коледа 2014“. Петдесет и осем участници от 13 населени места ще се борят за престижните награди в две категории: 2-7 клас и 8-12 клас.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

17.12.2014

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме Ви, че на 19.12.2014 г. на територията на кариера „Козяк“, ще бъдат извършени взривни работи!
Моля, населението да не посещава този район в посочения ден!

Община Сливница

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС