Skip to main content

Новини

Обява за провеждане на супервизия по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“ със социалните асистенти – доставчици на услугата

22.08.2016

Във връзка с реализирането на проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C001 на 26.08.2016 г. от 11:00 ч. в салона на община Сливница (1-ви етаж) ще се проведе супервизия със социалните асистенти.


Обява за провеждане на супервизия по проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“ с домашните помощници – доставчици на услугата.

22.08.2016

Във връзка с реализирането на проект: „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C001 на 26.08.2016 г. от 09:00 ч. в салона на община Сливница (1-ви етаж) ще се проведе супервизия с домашните помощници.

Планирани прекъсвания на електрозахранването от ЧЕЗ

19.08.2016

Планирани прекъсвания на електрозахранването от ЧЕЗ в община Сливница за периода 22.08.2016 г. - 26.08.2016 г. ще се проведат, както следва:

 

 

Покана за Богородичен събор в село Гълъбовци

18.08.2016

Кметството на село Гълъбовци има удоволствието да покани всички жители и гости на община Сливница на Богородичен събор, който ще се проведе на 28-ми август (неделя), 2016 г.

 

Излезе брой 21 на "Сливнишки вестник"

10.08.2016

Излезе брой 21 на "Сливнишки вестник". Той може да бъде свален оттук: "Сливнишки вестник"

Конкурс на народно читалище "Китка-2008", с. Бърложница

05.08.2016

Във връзка с предстоящия събор-пикник, който ще се проведе на 24-ти септември (събота), 2016 г. от 11:00 ч., по случай празника на НЧ "Китка-2008" и традиционната детска творческа среща "Дъбицата", читалищното настоятелство обявява конкурс за деца до 15 годишна възраст, както следва:

 

1. Фотоконкурс на тема "Защо обичам моето село" - до 5 (пет) снимки.

 

И.д. кметът на Сливница, г-н Радостин Ялъмов, взе участие в семинар на тема "Рискове и заплахи за критичната инфраструктура в общините на Р. България"

29.07.2016

И.д. кметът на община Сливница, г-н Радостин Ялъмов, взе участие в семинар на тема „Рискове и заплахи за критичната инфраструктура в общините на Р. България“. Събитието се организира от Асоциацията на българските градове и региони (АБГР), съвместно с Фондация „Конрад Аденауер“, а негов домакин бе община Долна баня.

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

Последни обяви

Заповед №66-00-257/18.08.2016 г. за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот №000383 в землището на гр.Сливница, с площ 20,000 дка, с начин на трайно ползване – друга селищна територия - „НОВЕЛ БИЛДИНГ” ЕООД.

19.08.2016

Заповед №66-00-257/18.08.2016 г. за определяне на купувач на общински недвижим имот, представляващ поземлен имот №000383 в землището на гр.Сливница, с площ 20,000 дка, с начин на трайно ползване – друга селищна територия - „НОВЕЛ БИЛДИНГ” ЕООД, ЕИК 121759311, със седалище и адрес на управление гр.София 1000, община Столична, област София (столица), район Лозенец, ул.”Майор Томпсън” бл.1-7, вх.Б, ет.7, ап.27, представлявано от управителя Яник Стойчев Мекушин, ЕГН 6605106826.

Заповед №66-00-247/08-08-2016 г. за определяне на купувач на 500 тона гранитни павета, разпределени в 4 пакета от по 100 тона всеки с номера от № 1 до № 4 включително и 5 пакета от по 20 тона с номера от № 5 до № 9 включително.

08.08.2016

1.За купувач на 100 ( сто ) тона гранитни павета, представляващи пакет с № 1 - ПАВЛИН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ, ЕГН 6812253068, с постоянен адрес Община Угърчин, с.Кирчево, ул.”Черно море” №2.