Skip to main content

Новини

Провеждане на инициативата „Отворени врати за младежи“ в Дирекция "Бюро по труда"

19.11.2014

От 24 до 28 ноември 2014 г. в ДБТ Сливница ще се проведе инициативата „Отворени врати за младежи“.

 

Областният информационен център-София и община Сливница откриват изложба и приемна

19.11.2014

Изложба и приемна за граждани от община Сливница организират ОИЦ-София и местната управа на 24 ноември 2014 г. Плакати с реализирани проекти от Общината през програмен период 2007-2013 ще бъдат изложени в сградата на общинската администрация, където от 12:30 до 13:30 часа ще е и изнесената приемна на екипа от ОИЦ-София.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВЗРИВНИ РАБОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

19.11.2014

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме ви, че на 21.11.2014 г. "ГЕО-МАРК ИНЖЕНЕРИНГ" ООД ще извършва взривни работи на територията на кариера "Козяк", община Сливница.

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС