Skip to main content

Новини

За първи път в община Сливница се проведе церемония по награждаване „Спортист на годината 2014г.“

20.01.2015

На 16 януари 2015г. в ресторант „Кайзера“ за първи път в историята на община Сливница се проведе церемония по връчване на приза спортист и треньор на годината, като заслуга за това имаше кмета  Васко Стоилков.

Покана за участие в публичното обсъждане на проект за Бюджет 2015 г.

16.01.2015

Дата на провеждане на обсъждането : 23 януари 2015 година от 10.00 часа.

 

Място на провеждане на обсъждането: заседателната зала на община Сливница , І етаж, пл.“Съединение“ №1

 

БДЖ спира два влака, минаващи през Сливница

08.01.2015

С официално писмо "БДЖ- Пътнически превози" ЕООД уведоми областната управа на област София, относно наложителни промени в графика за движение на влаковете на територията на Софийска област.

 

Последни проекти

„Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци”

10.07.2013

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в ОДЗ гр. Сливница, филиал Горна Махала, филиал „Център”, ОУ Иван Вазов, с. Алдомировци и ЦДГ – с. Алдомировци” с договор за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-03/2010/034 от 13.12.2010 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 483 675,45 лв. с ДДС

„Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап”

10.07.2013

Проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция на река Сливнишка в град Сливница – регулирана част – І етап” по Договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-04/2010/009 от 01.06.2011 г, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Сливница
Стойност на проекта: 1 052 630,90 лв с ДДС

Последни обяви

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015г.

29.01.2015

Уважаеми съграждани в изпълнение на изискванията на чл. 26 на Закона за нормативните актове, ви предоставям Проект на наредба за Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015г

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. СЛИВНИЦА

21.01.2015

СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. СЛИВНИЦА КАНИ ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И СТОПАНИ НА СРЕЩА ЗА РАЗЯСНЯВАНЕ ОСОБЕНОСТИТЕ НА КАМПАНИЯТА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА 26.01.2015г. от 10 часа В САЛОНА НА СГРАДА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

СЪОБЩЕНИЕ