Skip to main content

Стратегически документи

Прикачен файлРазмер
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г.pdf7.23 MB
Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.zip261.23 KB
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 г.pdf938.67 KB
Стратегия за развитие на младежта на Община Сливница 2017-2020.pdf288.29 KB
Общинска програма за закрила на детето за 2017.pdf117.23 KB
Програма за управление на отпадъците на територията на община Сливница 2016-2020 г.pdf2.12 MB
Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за мандат 2015 - 2019 г.doc180 KB
Стратегия за опазване на културното наследство на територията на община Сливница 2016-2020.pdf305.38 KB
Програма за развитие на туризма в Община Сливница 2016-2020.pdf393.47 KB
Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост 2012-2015 г.288.68 KB
Общински план за развитие на Община Сливница 2014-2020 г.pdf1.75 MB
Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници427.46 KB
Програма-туризъм 2013-2014135.7 KB
Стратегически план за развитие на община Сливница 2006-20151.37 MB
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014 г.pdf849.41 KB
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015 г.pdf641.8 KB
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г.pdf261.06 KB
Програма за развитието на физическото възпитание и спорта за 2016 г.pdf147.63 KB
Бюджет 2016 на Община Сливница.xls2.15 MB
Социална стратегия Сливница_2011-2015.pdf421.95 KB
Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.pdf185.17 KB