Skip to main content

Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014г.

13.03.2014

Уважаеми съграждани в изпълнение на изискванията на чл. 26 на Закона за нормативните актове, ви предоставям Проект на решение за изменение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014г.

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014г.

20.01.2014

Уважаеми съграждани в изпълнение на изискванията на чл. 26 на Закона за нормативните актове, ви предоставям Проект на наредба за Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2014г.

Обява за промяна на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

17.01.2014

Уважаеми съграждани в изпълнение на изискванията на чл. 26 на Закона за нормативните актове, ви предоставям Проект на решение за изменение на наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.