Skip to main content

Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013г

15.03.2013

Уважаеми съграждани, в изпълнениена изискванията на чл.26, на Закона за нормативните актови, Ви представям проект на решение за актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2013г.

ОБЯВА Във връзка с изискванията на чл. 26, ал. 1, ал. 2 и последващите от Закон за нормативните актове, -допълнение в Наредба № 1и изменение в Наредба № 5

11.03.2013

ОТНОСНО: Добавяне на нова глава в Наредба № 1 „Строителство на огради в урбанизирани, неурбанизирани и извън границите на урбанизираните територии" и изменения в Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси

Проект "Обновяване реконструкция на градска паркова среда в град Сливница и с. Алдомировци, област Софийска"

06.03.2012

Дейностите по проекта предвиждат обновяване и реконструкция на паркове и градинки, намиращи се на територията на град Сливница и с. Алдомировци.

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с процедура по открит конкурс по НВМОП с уникален номер 00846-2012-0001 вписана в регистъра на обществените поръчки към АОП

02.03.2012

Община Сливница на основание на чл. 38, ал. 5 от НВМОП уведомява участниците в процедура по открит конкурс по НВМОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки по Проект: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири обекта от образователната инфраструктура на община Сливница - ОДЗ - гр.

Проект за стажове в държавната администрация

30.07.2012

Целта на проекта „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на студентски стажове в държавната администрация“ е да предостави пълноценни стажантски възможности на повече от 400 талантливи български студенти в структури на държавната администрация в цялата страна. Предвидено е стажовете да се проведат на два етапа в периода септември-ноември 2012 г.