Skip to main content

Заповед №66-00-390/01.11.2018 г. за определяне на наемател на земеделски имоти, находящи се в землището на с.Ракита

01.11.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg
ЗАПОВЕД
№ 66-00-390 / 01.11.2018 година
гр.Сливница

Заповед №66-00-388/01.11.2018 г. за определяне на наемател на земеделски имоти, находящи се в землището на с.Алдомировци

01.11.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-388 / 01.11.2018 година
гр.Сливница

ЗАПОВЕД № 66-00-347 / 21.09.2018 година за определяне на купувач на Поземлен имот с идентификатор 67372.153.392

21.09.2018

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-347 / 21.09.2018 година
гр.Сливница