Skip to main content

ЗАПОВЕД № 66-00-25 / 18.01.2019 година за определяне на наемател на земеделски имоти в землището на с. Радуловци, община Сливница

21.01.2019

2200 гр.Сливница, пл.”Съединение” 1 тел 0727/42300; факс 0727/44377; e-mail: slivnitsa@slivnitsa.bg

ЗАПОВЕД
№ 66-00-25 / 18.01.2019 година
гр.Сливница

Съобщение до собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи за провеждането на годишни технически прегледи (ГТП) в гр. Сливница

02.01.2019

Съобщение до собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи за провеждането на годишни технически прегледи (ГТП) в гр. Сливница
Съобщение от общинска администрация до собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи за провеждането на годишни технически прегледи (ГТП) в гр. Сливница.
На 16.01.2019 г. гр. Сливница от 09.30 - 11.30 пред Общината ще има представители на дирекцията за провеждане на годишни технически прегледи.