Skip to main content

Социална услуга "ПОМОЩ В ДОМА"

23.05.2012

Община Сливница има намерение да кандидатства с проект "Помощ в дома" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.", съфинансирана от Европейския социален фонд

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с процедура по открит конкурс по НВМОП с уникален номер 00846-2012-0003 вписана в регистъра на обществените поръчки към АОП

28.05.2012

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с процедура по открит конкурс по НВМОП с уникален номер 00846-2012-0003 вписана в регистъра на обществените поръчки към АОП Община Сливница на основание на чл. 38, ал.