Skip to main content

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

1. Вх.№В-ОУ-20/17.11.2015г. - Декларация по чл.12,т.1 във връзка с чл.5 от ЗПУКИ, Декларация по чл.12,т.2 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ - Васко Димитров Стоилков, Община Сливница - Кмет;
2. Вх.№В-ОУ-21/17.11.2015г. - Декларация по чл.12,т.1 във връзка с чл.5 от ЗПУКИ, Декларация по чл.12,т.2 във връзка с чл.14 от ЗПУКИ - Тодор Иванов Петков, Община Сливница, кметство Алдомировци - Кмет;