Skip to main content

Икономика

      Активните стопански субекти в общината са от сферата на микро, малките и средни  предприятия. Те имат относително благоприятни условия и цени на работната ръка в областта на селското стопанство, търговията, леката промишленост.

     Гъстотата на фирмите, при средно за страната  68,75 на 1000 души трудоспособно население, за община Сливница - 51,84 на 1000 души трудоспособно население в края на 2008 г. Малката гъстота на фирмите се обяснява с близостта до столицата.

   Отрасълът, който определя икономическия облик на община Сливница е  свързан с природните ресурси - варовикът. По тази причина предприятията, добиващи чакъл, произвеждащи вар и др., са определящи в общината – „Минерал 2000 ”ЕООД, „Огняново К” АД, „Калцит” ООД, „Колор 93 - МС” ООД.

  Текстилната промишленост също е застъпена чрез фирмите „Еврорим” ООД – производство на бански костюми под търговската марка „Акула”, „БРИЛ” ООД – производство на бельо, „Дидитекс” ЕООД – производство на бебешки и детски облекла, „Гардения – Орхидея” ООД- производство на чорапогащи и др.

    В община Сливница е разположен и пълнофункционален автосервиз на „Балгериън Трак Сървис” ООД за тежкотоварни автомобили и ремаркета, оторизиран за гаранционни и извънгаранционни ремонти и продажба на оригинални резервни части.

   Мебели се произвеждат в „Мебелпластдизайн” ЕООД и „Мебели Янев”, а във „Вегас” АД – тясно специализирано обзавеждане за хотели.

  Изградена е голяма складова база за търговия с хигиенни материали, собственост на „Боди” АД и складова база на „Форд Мото Пфое”.

  Застъпени са и фирмите от хранително – вкусовата промишленост и в частност – производство на хляб, тестени изделия и млекопреработване.

    В общината, на базата на климатичните особености, е развито фуражно-животновъдното земеделие.     Земеделската земя  е 127986 дка, като   към началото на 2011 г. над 70% от нея е обработваема . Най-големи площи са засети с пшеница, следват – есенен и пролетен ечемик, слънчоглед и овес, както и царевица за зърно. За разлика от преди 20 години, вече не се отглеждат овощни насаждения, както и крупни зеленчукови градини.

  По отношение на животновъдството е застъпено отглеждането на крави, телета и овце-майки и в по – малка степен на кози и то за личните нужди на домакинствата.

  В общината са регистрирани 68 земеделски производители, като тече процес на окрупняване на фермите чрез наемане и закупуване на земя. Горският фонд обхваща 31469 дка, от които преобладаващата част е държавен – 22638 дка. Засадени са основно иглолистни гори. Коефициентът на лесисност е един от най – ниските за областта – 11,1% от площта на общината.

   От фирмите в частния сектор е произведена около 100% от продукцията, като броят на активните стопански субекти надхвърля 360 единици. В момента е налице е остър недостиг на преки чуждестранни инвестиции и слабо стимулиране на нови производства, поради настъпилата криза.

  Възможностите за икономическо развитие са в използване на суровинните и човешки ресурси на региона, развитие на ефективни производства, екологично чисти продукти и привличане на местни и външни инвестиции.