Skip to main content

Посъветвай

 • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
 • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong>

  Този сайт позволява HTML. Овладяването на HTML може да ви се стори страшно, но много лесно можете да научите как да използвате някои от основните HTML тагове. В тази таблица са показани примери за всеки таг, разрешен в този сайт.

  За повече информация виж W3C

  Описание на тагПишетеПолучавате
  Котви се използват, за да се създават връзки с други страници.<a href="http://www.slivnitsa.bg">Община Сливница</a>Община Сливница
  Курсив<em>Курсив</em>Курсив
  Получерно<strong>Получерно</strong>Получерно

  Най-рядко използваните символи може да се вмъкват директно.

  Ако имате проблеми, използвайте HTML комбинациите за представяне на такива символи. Най-общо те изглеждат така: &amp; за един амперсанд & символ. За пълния списък на тези комбинации, вижте страницата HTML знаци. Някои от тези символи са:

  Описание на символПишетеПолучавате
  Амперсанд&amp;&
  По-голямо от&gt;>
  По-малко от&lt;<
  Кавичка&quot;"
 • Редовете и параграфите се разпознават автоматично. Таговете <br /> нов ред, <p> параграф и </p> се вмъкват автоматично. Ако даден параграф не бъде разпознат, просто добавете два празни реда.