Skip to main content

Къде и в какви срокове да си платим данъците

 

Дължимите данъци (данък върху недвижими имоти, данък върху превозни средства, патентен данък и други) и такса за битови отпадъци можете да платите по следния начин:

 

І. В брой в касата на сектор „Местни данъци и такси”

Работно време: 08:30 -  17:00 часа 

Адрес: пл.”Съединение” №1

Телефон: 0727 420-34 – каса

 

ІІ. По банков път

Банковата сметка на Община Сливница, по която можете да преведете дължимият данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентен данък и такса за битови отпадъци е:

Банкова сметка на ОБЩИНА СЛИВНИЦА

УниКредит Булбанк – клон Сливница
BIC код: UNCRBGSF 
Банкова сметка – BG65UNCR96608497655410

Вид плащане:

44 14 00 – Окончателен годишен /Патентен/ данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти

44 23 00 - Данък върху превозните средства

44 24 00 - Такса за битови отпадъци

44 34 00 - Други данъци /Пътен данък/

ІІІ. С пощенски запис

IV. Плащане чрез ПОС - терминално устройство.