Skip to main content

Бюджет на общината

Прикачен файлРазмер
Бюджет 2018 г.pdf6.93 MB
Отчет м.12.2017.rar1.14 MB
Отчет м.11.2017.rar1.15 MB
Отчет м.10.2017.rar1.14 MB
Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, отчет за сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства към 30.09.2017 .pdf19.32 MB
Отчет м.09.2017.rar1.15 MB
Отчет м.08.2017.rar1.15 MB
Отчет м.07.2017.rar1.15 MB
Oтчет за касово изпълнение на бюджета на сметките за средства на ЕСи на сметките за чужди средства към 30 06 201712.59 MB
Отчет м.06.2017.rar1.15 MB
Отчет м.05.2017.rar1.14 MB
Информация от ГФО за 2016 г.rar7.4 MB
Годишен отчет за 2016 г.rar18.55 MB
Отчет м.04.2017.rar1.14 MB
Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС - първо тримесечие.pdf15.15 MB
Отчет за касово изпълнение на сметките за средствата на ЕС и на сметките за чужди средства към 31 03 2017 г.pdf10.54 MB
Отчет м.03.2017.rar1.14 MB
Отчет м.02.2017.rar1.13 MB
Отчет м.01.2017.rar1.11 MB
Бюджет 2017.xls2.29 MB
Отчет към 30.09.2016.pdf6.44 MB
Одитен доклад.pdf7.52 MB
Отчет към 30.06.2016.pdf6.13 MB
Отчет към 31.03.2016.pdf6.13 MB
Бюджет 2016.pdf5.27 MB
Отчет към 31.12.2015.pdf6.27 MB