Skip to main content

Новини

Предстоящо публично обсъждане за Приемане на окончателния годишен план на отчета за 2017 г.

30.03.2018

ОБЯВА

 

Относно: Предстоящо публично обсъждане за Приемане на окончателния годишен план на отчета за 2017 г. Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС, на сметките за чужди средства и годишния оттчет за състоянието на общинския дълг за 2017 г. на община Сливница

 

Уважаеми съграждани,

Проект на Наредба 6 за символите и ритуалите в Община Сливница

28.03.2018

Уважаеми съграждани,

 

В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал.2 и 3 от Закона за нормативните актове предоставям на Вашето внимание Проект на НАРЕДБА № 6 ЗА СИМВОЛИТЕ И РИТУАЛИТЕ В ОБЩИНА СЛИВНИЦА.

 

Обява до заинтересованите лица и общественост

28.03.2018

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
ОБЩИНА СЛИВНИЦА
СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Прилагане на мерки от обследване по енергийна ефективност и реконструкция на старата сграда на ПГТ „Н. Й. Вапцаров“, Софийска област, гр. Сливница ул. „Кирил и Методи“, №4 (УПИ I, кв.49). Смяна на предназначение в етнографски музей

Провеждане на пресконференция по проект "Сливница - град в Европа без граници"

27.03.2018

Във връзка с изпълнението на проект: „Сливница — град в Европа без граници” по Грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018” ще се проведе пресконференция за обявяване старта на проекта, неговите цели, предвидените дейности и очакваните резултати.

Пресконференцията ще се състои от 11:00 ч. на 16.04.2018 г. в салона на община Сливница.

Покана за информационна среща, подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР

27.03.2018

Екипът на Областен информационен център има удоволствието да Ви покани на 12-и април от 16:00 ч. (регистрация от 15:40 ч.) на информационна среща за представяне на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Срещата ще се проведе в гр. София, в сградата на Есенс център на ул. „6-ти септември“ №37.
Участието в събитието е напълно безплатно, но поради ограничения брой места, е необходима предварителна регистрация. Регистрацията ще бъде активна до изчерпване на местата в залата.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

26.03.2018

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), „Булсатком“ ЕАД, гр.София ул.“Магнаурска школа“ №15, ет.3, ЕИК:130408101