Skip to main content

Новини

Дирекция “Бюро по труда”- Сливница провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица

12.07.2017

Дирекция “Бюро по труда”- Сливница уведомява работодателите от общините Сливница, Драгоман, Костинброд и Божурище, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на следните насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец юли 2017 г., както следва:

 

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 

Предстоящо - Колоездачна обиколка - Купа „Васил Левски“ 2017г.

10.07.2017

Уважаеми съграждани,

 

Уведомяваме Ви, че по случай отбелязването на 180 годишнината от рождението на Васил Левски ще се проведе Колоездачна обиколка - Купа „Васил Левски“ 2017г.

 

Участие могат да вземат спортисти от професионални колоездачни клубове в България и чужбина, както и любители на колоезденето от всички възрасти: деца, младежи и възрастни.

 

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5

28.06.2017

Проект на наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 5 16.05.2017

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Н А Р Е Д Б А №5 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СЛИВНИЦА Приета с Решение № 240 от 28.02.2017 г. от Протокол № 18 на Общински съвет – Сливница. 

 

Уважаеми съграждани,

 

Ново разписание на влаковете

26.06.2017

Уважаеми съграждани,

 

Уведомяваме Ви, че ежегодно през месец декември влиза в сила ново разписание на влаковете, като през 2017г. ще влезе в сила от 10 декември и ще бъде с период на действие до 8 декември 2018г.

 

Проведена поредната супервизия на домашните помощници и социални асистенти по проект „Независим живот за гражданите на Сливница“

21.06.2017

На 19 юни 2017 г. от 09:00 ч. и от 11:00 ч. в салона на община Сливница – І-ви етаж, се проведоха поредните групови супервизии, на домашните помощници и социални асистенти доставчици на услугата по проект „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C001.

Проведено поддържащо обучение на домашни помощници по проект "Независим живот за гражданите на Сливница"

19.06.2017

Във връзка с реализирането на проект „Независим живот за гражданите на Сливница“, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с договор за БФП № BG05M9OP001-2.002-0183 – C001 в периода 13 – 15 юни 2017 г. се проведе поддържащо обучение на домашните помощници.