Skip to main content

Новини

Програма за управление и разпореждане на общинските имоти 2011

27.05.2011

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  ЗА  2011  Г.

Денят на Земята

20.04.2011

Днес, 20 април, се отбелязва денят на Земята с изложби, базар, интерактивни игри и поход до паметника "Новото гробище на Сливница".

Промени в наредби

11.04.2011

Уважаеми съграждани,

 

Във връзка с изискванията на чл. 26, ал. 1, ал. 2 и последващите от Закон за нормативните актове,  ви предоставям: 

Докладна записка 
ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 13/2008 година за определяне размера на местните данъци на територията на община Сливница.

 

И докладна записка 

Доклад за ОВОС

31.03.2011

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че в община Сливница е предоставен за обществен достъп Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и всички приложения към него за инвестиционно предложение „Добив и първична обработка на строителни материали – варовици, от находище „Кошарите”, разположено на територията на гр. Сливница, общ. Сливница и с.

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Регионално развитие" (2007-2013)

17.02.2011

Общинска администрация Сливница уведомява гражданите на общината, че на 13.12.2010г. се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Регионално развитие" (2007-2013)

"Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини"

Стадион "Сливнишки герой"

22.12.2010

Общинска администрация Сливница уведомява гражданите на общината, че със заповед № ДС-И-154/02.12.2010г. на Областния управител на Софийска област стадион "Сливнишки герой" е отписан от актовите за държавна собственост.