Skip to main content

Новини

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

20.06.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„ДВА КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК: 200936791
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на предприятие за производство на риба до пазарен размер и зарибителен материал в землището на гр. Сливница, общ. Сливница, местност „Бабин дел“”

Провеждане на заключителна пресконференция по проект „Общините от Югозападния регион - част от Обединена Европа”

18.06.2018

Във връзка с изпълнението на проект: „Общините от Югозападния регион - част от Обединена Европа” по Грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”, с Регистрационен № B – 1613 от 23.11.2017 г., Ръководството на община Сливница съобщава, че на 28.06.2018 г. от 13:30 ч. в салона на община Сливница ще се проведе Пресконференция за обявяване постигнатите резултати при изпълнението на проекта.

Провеждане на заключителна пресконференция по проект „Сливница — град в Европа без граници”

15.06.2018

Във връзка с изпълнението на проект: „Сливница — град в Европа без граници” по Грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”, с договор за Безвъзмездна финансова помощ № B – 1615 от 23.11.2017 г., Ръководството на община Сливница съобщава, че на 28.06.2018 г. от 10:30 ч. в салона на община Сливница ще се проведе Пресконференция за обявяване постигнатите резултати при изпълнението на проекта.

Важно!!! Проект на „График за движение на влаковете за периода 2018/2019г.“

12.06.2018

Уважаеми съграждани,

 

Представяме Ви проект на „График за движение на влаковете за периода 2018/2019г.“, който влиза в сила ежегодно от втората неделя на месец декември и е валиден за една година напред.

 

Инициатива за набиране на средства за изграждане на паметник на народния поет Иван Вазов

31.05.2018

Уважаеми жители на община Сливница,

 

Информираме Ви, че на 21 май 2018 г. беше създаден Инициативен комитет за набиране на средства за изграждане на паметник на народния поет Иван Вазов. Инициативният комитет се оглавява от кмета на общината, г-н Васко Стоилков, и зам.-председатели – председателят на Общинския съвет, г-н Марин Павлов, и президента на фирма „ВЕГАС“, г-н Йордан Максимов.

 

Съобщение до собствениците на земеделска, горска техника и машини за земни работи за провеждането на годишни технически прегледи (ГТП) в гр.Сливница и с.Гълъбовци

28.05.2018

Съобщение от общинска администрация до собствениците на земеделска, горска техника и машини за земни работи за провеждането на годишни технически прегледи (ГТП) в гр.Сливница и с.Гълъбовци
Дати, на които ще има представители на дирекцията за провеждане на годишни технически прегледи, както следва:
- 19.06.2018 г. СЛИВНИЦА от 09.30 -11.30 пред Кметството;
- 19.06.2018г. с.ГЪЛЪБОВЦИ от 12.00 -13.00 пред Кметството;
На същата дата да се явят и собственици на нерегистрирани и новозакупени машини, както и тези, чиято техника домува или работи на територията на община Сливница.