Skip to main content

СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Сливница

Историята на СОУ ,,Св.Св. Кирил и      Методий” гр. Сливница започва в далечната 1869г.

        На 11.05.1880г. се открива новата сграда на училището. За издръжката му и за строителство на прогимназия родолюбивия сливничанин дядо Пуне в съдружие с Васил Гоцев дарява 60 декара земя в местността ,,Валози”. На 27.01.1924г. когато главен учител-директор е Кръстьо Петров се освещава новата двуетажна сграда. На тържеството присъстват софийския митрополит Партений и лично царят, който кръщава обновеното  училище ,,Цар Борис III-ти”.

             През учебната 1937/1938г. по времето на директора Йорданов, Сливница открива пълен курс на обучение към 3-та мъжка Софийска гимназия и през 1943г. шестнадесет ученици от първият випус получават зрелостно свидетелство.

             Във СОУ,,Св.Св.Кирил и Методий” днес се обучават 627 ученика в 27 паралелки от 46 учители-33-ма магистри и 12 бакалаври, 2-ма са с I-во ПКС, 9 с II ПКС, 1 с 4 ПКС и 1 с 5 ПКС и 17 човека непедагогически персонал.

          Училището е изградено върху площ 14 800 кв.м. с две сгради. Обучението се води в кабинети. Към училището има две конферентни зали  с 200 места, фитнес зала, 3 кабинета по информатика, библиотека, игрища за футбол, волейбол, баскетбол и хандбал.

            До 2011г. училището е приключило работа по шест проекта. В момента се реализира съвместно с Гимназията в Димитровград РСърбия проект „Здрави и силни” и продължава дейността си по още два проекта и една програма. Официален уебсайт: http://sou.slivnitsa.com/

 

За контакти:

2200 гр.Сливница

ул. "Елин Пелин" №1

e-mail: sou.slivnitsa@abv.bg

тел. 0727/ 426-26

факс: 0727/ 426-26