Skip to main content

ОУ "Иван Вазов" - с. Алдомировци

ОУ “Иван Вазов”, с. Алдомировци е най-старото училище в областта.

  То е открито през далечната 1854 година от свещеника Величко Станоев от село Алдомировци. През учебната 1923/24 година алдомировското училище става Пълно основно училище с първоначален етап и прогимназия. През 1948 година започва строежът на новата сграда на училището и най-после на 22 януари 1951 година новото училище е завършено.

   Към началото на 2009 година в училището преподават 14 учители. То разполага с учебни зали, библиотека, физкултурен салон, компютърна зала и кабинет по трудово обучение. След завършване на 7 клас някои ученици постъпват в елитни софийски гимназии. След завършване на основното си образование някои продължават обучението си в град Сливница или град София.

   Адрес: с. Алдомировци, ул.”Иван Вазов” №9, община Сливница