Skip to main content

ДГ - гр. Сливница

ДГ „Сливница” се състои от три сгради – централна и два филиала  -„Център” и „Горна махала”. В детското заведение се обучават, възпитават и отглеждат 200 деца, разпределени в седем групи, от които една яслена. В двата филиала групите са сборни - от 3 до 5 годишни деца.


Педагогическият персонал се състои от 13 учители, от които 3 са магистри, 1 бакалавър и 9 професионални бакалаври. Непедагогическият персонал се състои от 18 служители. За децата се грижат и 5 медицински сестри - 3 в детската ясла и 2 в медицинския кабинет в детското заведение.


През 2009г. беше извършен основен ремонт на централната сграда на ДГ „Сливница”, а предстоят ремонтни дейности и в двата филиала. И трите сгради към детското заведение се помещават в просторни дворни пространства за игри и отдих на децата на открито.

 

За контакти:

2200 гр.Сливница    

ул. "Княз Борис I" №16

тел.:0727/4-27-58

gsm:0878 985 163

e-mail: odz_slivnitsa@abv.bgodzslivnitsa@abv.bg

директор: г-жа Марияна Митова – Кръстева