Skip to main content

ДГ - с. Алдомировци

ДГ "Алдомировци" - с. Алдомировци

 

ДГ "Алдомировци" се състои от една сграда. В детското заведение се обучават, възпитават и отглеждат 25 деца в една група.

 

Сградата на детското заведение се помещава в просторен двор за игри и отдих на децата на открито.

 

За контакти:

ул. "Детелина" №3

тел: 07177/2237

п.код 2222

e-mail cdg aldomirovci@abv.bg