Skip to main content

Общопрактикуващи лекари

Д-р Петранка Кръстанова Игнатова

моб. тел.  0899466084

 

Посещения  за

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

 

Амбулаторни прегледи

 

Четни

13.30-18.30

Нечетни

8.30-13.30

 

Четни

13.30-18.30

Нечетни

8.30-13.30

 

Четни

13.30-18.30

Нечетни

8.30-13.30

 

Четни

13.30-18.30

Нечетни

8.30-13.30

 

Четни

13.30-18.30

Нечетни

8.30-13.30

 

Домашни прегледи

 

Четни

11.30-13.30

Нечетни

14.30-16.30

 

Четни

11.30-13.30

Нечетни

14.30-16.30

 

Четни

11.30-13.30

Нечетни

14.30-16.30

 

Четни

11.30-13.30

Нечетни

14.30-16.30

 

Четни

11.30-13.30

Нечетни

14.30-16.30

 

Промотивна и профилактична дейност

 

Нечетни

13.30-14.30

 

Нечетни

13.30-14.30

 

Нечетни

13.30-14.30

 

Нечетни

13.30-14.30

 

Нечетни

13.30-14.30

Четни

18.30-19.30

  Дейност по      

„Детско"  здравеопазване

         Четни

18.30-19.30

 Четни

18.30-19.30

 

 

 

 

Дейност по „Майчино" здравеопазване

 

Четни

19.30-20.30

 

Четни

19.30-20.30

 

 

 

 

 

Д-р Юлия Василева

моб. тел.  0888 85 10 10

 

Посещения  за

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

 

Амбулаторни прегледи

 

Четни

14.00-19.00

Нечетни

8.30-13.30

 

Четни

14.00-19.00

Нечетни

8.30-13.30

 

Четни

14.00-19.00

Нечетни

8.30-13.30

 

Четни

14.00-19.00

Нечетни

8.30-13.30

 

Четни

14.00-19.00

Нечетни

8.30-13.30

 

Домашни прегледи

 

Четни

11.30-13.30

Нечетни

16.30-18.30

 

Четни

11.30-13.30

Нечетни

16.30-18.30

 

Четни

11.30-13.30

Нечетни

16.30-18.30

 

Четни

11.30-13.30

Нечетни

16.30-18.30

 

Четни

11.30-13.30

Нечетни

16.30-18.30

 

Промотивна и профилактична дейност

 

 

Четни

10.30-11.30

Нечетни

13.30-14.30

 

 

Четни

10.30-11.30

Нечетни

13.30-14.30

 

 

Дейност по „Детско"  здравеопазване

 

Четни

10.30-11.30

Нечетни

13.30-14.30

 

 

Четни

10.30-11.30

Нечетни

13.30-14.30

 

Четни

10.30-11.30

Нечетни

13.30-14.30

 

 

Дейност по „Майчино" здравеопазване

 

 

Четни

9.30-10.30

Нечетни

14.30-15.30

 

 

Четни

9.30-10.30

Нечетни

14.30-15.30

 

 

 

Д-р Виолета Стоянова

дом.тел.0727/ 4 44 67; 0727/ 4 21 08

сл.тел. 0727/ 4 21 12

моб.тел. 0887 35 10 25

 

Посещения  за

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

 

Амбулаторни прегледи

 

7.30-13.30

 

 

7.30-13.30

 

 

13.30-16.30

 

7.30-13.30

 

 

13.30-18.30

 

Домашни прегледи

 

14.30-16.30

 

 

14.30-16.30

 

 

11.30-13.30

 

13.30-15.30

 

11.30-13.30

Промотивна и профилактична дейност

 

 

 

18.30-19.30

 

 

18.30-19.30

Дейност по „Детско"  здравеопазване

 

13.30-14.30

 

 

 

 

Дейност по „Майчино" здравеопазване

 

 

13.30-14.30

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Катя Илиева

сл. тел. 0727/ 4 22 76

моб. тел. 0889 32 24 52

 

Посещения  за

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

 

Амб. прегл.

Четни

8.00-13.00

Нечетни

13.00-18.30

Четни

8.00-13.00

Нечетни

13.00-18.30

Четни

8.00-13.00

Нечетни

13.00-18.30

Четни

8.00-13.00

Нечетни

13.00-18.30

Четни

8.00-13.00

Нечетни

13.00-18.30

 

Домашни прегледи

Четни

15.30-17.00

Нечетни

11.00-13.00

Четни

15.30-17.00

Нечетни

11.00-13.00

Четни

15.30-17.00

Нечетни

11.00-13.00

Четни

15.30-17.00

Нечетни

11.00-13.00

Четни

15.30-17.00

Нечетни

11.00-13.00

Промотивна и профил. дейност

 

Нечетни

19.30-20.30

 

Нечетни

19.30-20.30

 

Нечетни

19.30-20.30

 

Нечетни

19.30-20.30

 

Нечетни

19.30-20.30

Дейност по „Детско” 

здр.

Четни

13.30-15.30

Нечетни

9.00-11.00

Четни

13.30-15.30

Нечетни

9.00-11.00

Четни

13.30-15.30

Нечетни

9.00-11.00

Четни

13.30-15.30

Нечетни

9.00-11.00

Четни

13.30-15.30

Нечетни

9.00-11.00

Дейност по „Майчино”

 здр.

 

Нечетни

18.30-19.30

 

Нечетни

18.30-19.30

 

Нечетни

18.30-19.30

 

Нечетни

18.30-19.30

 

Нечетни

18.30-19.30

 

Д-р Елеонора Попова

моб.тел. 0889 39 98 85

сл. тел. 0727/ 4 21 07

 

Амбулаторен прием

 

Нечетни дати   Сутрин 8.30-13.30

Четни дати       След обяд 14.00-19.30

Домашни посещения

Нечетни дати   След обяд 16.30-18.30

Четни дати       Сутрин 11.30- 13.30

Програма „Майчино”и „Детско”здравеопазване

Вторник и Четвъртък

Нечетни дати   След обяд 13.30-14.30

Четни дати        Сутрин 10.30-11.30

 

Профилактична дейност

Понеделник, сряда и петък

Нечетни дати   След обяд 13.30-14.30

Четни дати        Сутрин 10.30-11.30

 

Д-р Виолета Костадинова

дом.тел. 0727/ 4 43 49

сл. тел. 0727/ 4 20 59

моб.тел. 0888 55 40 31

 

 

Амбулаторен прием

 

Четни  8.00-13.00

Нечетни 14.00-19.00

Домашни посещения

Четни 14.00-16.00

Нечетни 11.00-13.00

 

Детска и женска консултация

Вторник и четвъртък

Четни 16.00-17.00

Нечетни 10.00-11.00

 

Профилактична дейност

Понеделник, сряда и петък

Четни 16.00-17.00

Нечетни 10.00-11.00

 

 

Д-р Методи Методиев

моб.тел. 0899727431

 

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

14.00-16.00

14.00-16.00

8.30-11.30

14.00-16.00

   14.00-16.00