Skip to main content

Медицински център

"Медицински център І" ЕООД

гр. Сливница, „ул. Тодор Каблешков”№6

тел. за контакт: 0727/ 45254; 0888 762341

 

 

Клинична лаборатория към “Медицински център I” ЕООД

гр. Сливница

Адрес: ул. “Тодор Каблешков” №6

 

Работно време:

понеделник и четвъртък: 08.00 – 15.00 часа

вторник, сряда и петък: 08.00 – 14.00 часа

Дейност:

Взимане на кръв за изследване:

всеки ден: 08.00 – 10.00 часа

Кръвно-захарен и уринен профил:

понеделник и четвъртък: 08.00 – 09.00 часа

 

Рентгенова лаборатория към “Медицински център I” ЕООД

гр. Сливница

Адрес: ул. “Тодор Каблешков” №6

 

Работно време:

понеделник: 09.00 – 13.00 часа

вторник и четвъртък: 11.00 – 16.00 часа

Дейност: извършва скопии, графии и зъбни снимки.