Skip to main content

Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж - гр. Сливница; ул. "Хаджи Димитър" № 6.

       

       Домашен социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни в домовете на възрастните хора и хората с увреждания.

     Домашния социален патронаж обслужва възрастните хора в града и още 4  села в Община Сливница - Алдомировци, Извор, Гълъбовци и Радуловци.

     За получените услуги се заплаща месечна такса, съгласно Тарифата за конкретните размери на местните такси.
       Екипът на Домашен социален патронаж в гр. Сливница, включва осем работници.

 

Домашният социален патронаж осигурява:

1. доставяне на храна;

2. наблюдение на здравното състояние и съдействие за получаване на медицинска помощ;

3. поддържане на хигиената в дома;

4. снабдяване с отоплителни материали;

5. дребни ремонти на жилището и битовата техника;

6. покупка на хранителни продукти и други стоки от първа необходимост със средства на обслужваните;

7. административни, финансови и правни услуги.

 

Документи за записване:

1. Искане по образец

2. Декларация по образец

3. Медицинско свидетелство

4. Доклад - предложение

5. Договор за ползване на социални услуги

 

doc     doc