Skip to main content

Културен календар

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Наименование на събитието

Организатори

Лице за контакт, тел.

21.01.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.02.20112

гр.Сливница

общ. Сливница

 

 

 

Честване на Бабин ден – поздрав за жените и бабите с програма от танци, песни и стихотворения

 

 

 

НЧ “Съзнание 1907”

 

 

Йоланда Младенова

07 177/21 72

 

с. Бърложница

общ. Сливница

 

 

 с. Алдомировци

 

 

гр.Сливница

 

Честване на Бабин ден- съвместно с бабите от селата Извор, Драготинци и Радуловци

 

 

Бабин ден

 

 

Обесването на Васил Левски

 

НЧ „Китка 2008”

 

 

 

НЧ „Светлина 1919”

 

 

СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”

Веселинка Боянова

0882002524

 

Виолина Ангелова

 

 

Светлана Павлова

0727/4-26-26

 

19.02.2012

гр. Сливница

общ. Сливница

Отбелязване на годишнина от смъртта на Апостола на свободата –Васил Левски – рецитал, драматизация на разказ

 

НЧ „Съзнание 1907”

Йоланда Младенова

07 27/4 21 03

с. Алдомировци

общ. Сливница

 

 

с. Бърложница

 

 

Честване живота и делото на Васил Левски

 

 

 

Литературно четене посветено на 139-та годишнина от обесването на Васил Левски

НЧ “Светлина 1919”

 

 

НЧ „Китка-2008”

Виолина Ангелова

07 177/21 72

 

 

 

Веселинка Боянова

0882002524

14.02.2012

гр. Сливница

общ. Сливница

Св.Валентин – изработване на валентинки, провеждане на беседа с д-р Кирова свързана с културата на половото общуване

СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

М. Сивкова

07 27/4 26 26

01.03.2012

гр. Сливница

общ. Сливница

Отбелязване на 1 март – ден на самодееца.

Посрещане на Баба Марта в читалището

Конкурс за най-хубава мартеница

НЧ ”Съзнание 1907”

Йоланда Младенова

07 27/4 21 03

Изработване на мартеници

СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Маргарита Божкова

07 27/4 26 26

с. Алдомировци

общ. Сливница

 

 

 

 

Честване на Деня на любителското художествено творчество.

НЧ “Светлина 1919”

Виолина Ангелова

07 177/21 72

 

Изработване на мартеници

ОУ”Иван Вазов”

Даниела Борисова

07177/21-52

03.03.2012

гр. Сливница

общ. Сливница

Честване на Националния празник на Република България.

Община Сливница

Милена Янкова

07 27/4 23 00

Отбелязване на Националния празник на Република България. – концерт и викторина

НЧ ”Съзнание 1907”

Йоланда Младенова

07 27/4 21-03

с. Алдомировци

общ. Сливница

 

 

Честване на Патронния празник на училището и Националния празник на Република България

 

 

НЧ „Светлина 1919”

 

 

Виолина Ангелова

07 177/21-72

 

с. Бърложница

общ. Сливница

На седянка в етнографския музей на читалището

 

НЧ”Китка 2008”

Веселинка Боянова

0882002524

08.03.2012

с. Бърложница

общ. Сливница

Честване международния ден на жената – организиране на изложба под надслов „Уменията, пословичното трудолюбие, усета към красивото и културните способности на бърложчанката”

НЧ”Китка 2008”

Веселинка Боянова

0882002524

20.03.2012

 

 

22.03.2012

гр. Сливница

общ. Сливница

 

Великден-представяне на обичая Лазаруване и изработване на великденски яйца

СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

К. Алексиева

07127/426-26

гр. Сливница

общ. Сливница

 

Посрещане на пролетта рецитал, вокална програма, празник на цветята – костюмирано дефиле

НЧ ”Съзнание 1907”

Йоланда Младенова

07 177/4 21 52

04.04.2012

 

с. Драготинци

общ. Сливница

 

Празник на селото.

 

Кметство

 

Георги Герасимов

07 177/20 18

 

08.04.2012

 

гр. Сливница

общ. Сливница

 

Литературна среща с творчески клуб „Искри” от с.Искрец

 

НЧ „Съзнание 1907”

 

Йоланда Младенова

07 27/4 21 03

13.04.2012

 

 

 

с. Алдомировци

общ. Сливница

 

 

 

гр. Сливница

общ. Сливница

 

 

 

с. Бърложница

общ. Сливница

 

Великденски празници

 

 

 

 

Конкурс за великденско яйце

 

 

 

Великденска седянка с изложба на великденски яйца, козунаци и обредни хлябове

НЧ “Светлина 1919”

 

 

НЧ „Съзнание 1907”

 

 

НЧ”Китка 2008”

 

Виолина Ангелова

07 177/21 72

 

 

 

Йоланда Младенова

07 27/4 21 03

 

 

Веселинка Боянова

0882002524

18.04.2012

с. Алдомировци

общ. Сливница

 

 

 

Международен ден за опазване на паметниците на културата

 

 

НЧ „Светлина 1907”

 

Виолина Ангелова

07177/2172

 

гр.Сливница

общ. Сливница

 

Градски турнир по шах, съвместно „Сливнишки герой”

НЧ „Съзнание 1907”

 

Йоланда Младенова

07 27/4 21 03

 

22.04.2012

гр. Сливница

общ. Сливница

 

Отбелязване на международния ден на книгата

Градски турнир по шах, съвместно с ШК „Сливнишки герой”

 

НЧ „Съзнание 1907”

 

Йоланда Младенова

07 27/4 21 03

 

Отбелязване на международния ден на книгата

СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и НЧ „Съзнание”

Маргарита Божкова

07 27/4 26 26

 

с. Бърложница

общ. Сливница

Честване на Международния ден на книгата.

 

НЧ „Китка 2008”

 

Веселинка Боянова

07 177/23 67

01.05.2012

 

 

 

06.05.2012

с. Радуловци

общ. Сливница

 

 

с. Алдомировци

 

Празник на селото

 

 

 

Гергьовден

Кметството

 

 

 

НЧ „Светлина 1907”

Павлинка Накова

07177/21 32

 

Виолина Ангелова

07177/2172

09.05.2012

 

 

 

гр. Сливница

общ. Сливница

 

 

 

Честване деня на Европа съвместно с Фондация за развитие „Читалища”, Асоциация на потребителите в България и информационен център „Европа директно читалища”-София

 

България в ЕС – Провеждане на часове в ЧК, история и цивилизация и свят и личност посветени на деня на Европа и мястото на България в ЕС, тържествен концерт

НЧ “Съзнание 1907”

 

 

 

СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Йоланда Младенова

07 27/4 21 03

 

 

М. Сивкова

0727/4 26 26

 

11.05.2012

гр. Сливница

общ. Сливница

 

 

Патронен празник на СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”.

 

 

 

СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

 

Маргарита Божкова

07 27/4 26 26

 

с. Алдомировци

общ. Сливница

 

Честване на Св. Св. Кирил и Методий.

 

 

НЧ “Светлина 1919”

 

Виолина Ангелова

07 177/21 72

18.05.2012

с. Алдомировци

общ. Сливница

 

 

Отбелязване Международния ден на музеите

НЧ “Светлина 1919”

Виолина Ангелова

07 177/21 72

20.05.2012

гр. Сливница

общ.Сливница

Изпращане на випуск 2012г. Връчване наградите на академия „Св.Св.Кирил и Методий”

СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”

Маргарита Божкова

07 27/4 26 26

 

24.05.2012

гр. Сливница

общ. Сливница

 

Празник на гр. Сливница

 

 

Честване Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.

община Сливница

 

СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

 

НЧ „Съзнание1907”

Милена Янкова 07 27/4 23 00

 

Маргарита Божкова

07 27/4 26 26

 

Йоланда Младенова

07 27/4 21 03

с. Алдомировци

общ. Сливница

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Празнична програма.

 

НЧ “Светлина 1919”

 

Виолина Ангелова

07 177/21 72

 

01.06.2012

гр. Сливница

общ. Сливница

 

Честване на “Международен ден на детето” празник за децата на пл.”Съединение”

НЧ “Съзнание 1907”

 

Йоланда Младенова

07 27/4 21 03

 

с. Алдомировци

общ. Сливница

Отбелязване на Международният ден на детето

НЧ “Светлина 1919”

Виолина Ангелова

07 177/21 72

Организиране на празник по случай Деня на детето.

ОУ”Иван Вазов”

Даниела Борисова

07 177/21 52

02.06.2012

с. Алдомировци

общ. Сливница

 

Живот и творчество на Христо Ботев. Литературно четене.

НЧ “Светлина 1919”

Виолина Ангелова

07 177/21 72

07.06.2012

с. Алдомировци

общ. Сливница

 

Празник на с. Алдомировци. Празнична програма.

Кметството

и

НЧ “Светлина 1919”

Тодор Петков

07 177/23 00

Виолина        Ангелова

07 177/21 72

08.06.2012

с. Бърложница

общ. Сливница

 

Празник на селото „Русалски петък”

Кметство

НЧ”Китка 2008”

Веселинка Боянова

07 177/23 67

02.08.2012

с. Гургулят

общ. Сливница

 

Празник на селото.

Кметство

Филип Герасимов

07 27/4 36 27

28.08.2012

с. Гълъбовци

общ. Сливница

Събор-празник на селото – спортен полуден, рисунка на асфалт и народно веселие с участието на оркестър.

Кметство

Петър Динчев

07 27/4 26 66

 

с. Пищене

общ. Сливница

Празник на селото.

Кметство

07 177/20 18

 

 

06.09.2012

гр. Сливница

общ. Сливница

Честване на съединението на България

община Сливница

 

Милена Янкова

0727/4 23 00

 

Честване на съединението на България - концерт на самодейци

НЧ “Съзнание 1907”

Йоланда Младенова

07 27/4 21 03

с. Ракита

общ. Сливница

Празник на селото.

Кметство

07 27/4 46 01

 

 

 

22.09.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.2012

гр. Сливница

общ. Сливница

Честване на Независимостта на България.

община Сливница

 

НЧ „Съзнание

Милена Янкова 07 27/4 23 00

 

1907”

Йоланда Младенова

07 27/4 21 03

с. Алдомировци

общ. Сливница

 

Честване на Независимостта на България.

НЧ “Светлина 1919”

 

Виолина Ангелова

07 177/21 72

с.Бърложница

общ.Сливница

 

 

 

с.Бърложница

общ.Сливница

 

Честване на четри години от учредяване на читалище „Китка 2008” с провеждане на традиционен излет-събор край „Вековната Дъбица”

 

 

Честване празника на селския храм „Света Петка”

-Празнична света литургия в храма

-Благотворителна среща в Дневния център с беседа „Как да възпитаваме християнски ценности в децата и младежта”

НЧ „Китка 2008”

 

 

 

 

 

 

НЧ „Китка 2008”

 

 

Веселинка

Боянова

07 177/23 67

 

 

 

 

Веселинка

Боянова

07 177/23 67

01.11.2012

гр. Сливница

общ. Сливница

Честване на Деня на Народните будители.

СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Маргарита Божкова

07 27/4 26 26

Гр. Сливница

общ. Сливница

Честване на Деня на народните будители.

НЧ “Съзнание 19107”

Йоланда Младенова

07 177/21 03

с. Извор

общ. Сливница

Празник на селото.

Кметство

Людмила Добрева

07 177/20 34

с. Алдомировци

общ. Сливница

Честване на Деня на народните будители.

НЧ “Светлина 1919”

07 177/21 72

18.11.2012

гр. Сливница

общ. Сливница

Честване на сръбско-българската война.

община Сливница

 

Милена Янкова

07 27/4 23 00

21.11.2012

с. Бърложница

общ. Сливница

Организиране на зимна седянка – пресъздаване на обичай свързани с деня на православната християнска младеж

НЧ”Китка 2008”

Веселинка Боянова

07 177/23 67

22.12-31.12.2012

гр. Сливница

с. Алдомировци

общ. Сливница

 

 

 

 

 

Коледни и новогодишни празници. Празнична програма. Конкурс и изложба на сурвачки. Пресъздаване на народния обичай Бъдни вечер.

 

НЧ”Съзнание 1907”

 

Йоланда Младенова

07 27/4 21 03

 

СОУ”Св.Св.Кирил и Методй”

 

 

Маргарита Божкова

0727/4 26 26

 

НЧ “Светлина

1919”

 

 

 

 

Виолина Ангелова

07 177/21 72

 

 

с. Бърложница

общ. Сливница

 

 

 

Празнично честване на „Рождество Христово” – Пресъздаване на обичая „Коледуване” и изложба на коледни ястия и курабии.

 

НЧ”Китка 2008”

 

 

 

 

 

 

Веселинка Боянова

07 177/23 67