Skip to main content

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5

28.06.2017

Проект на наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 5 16.05.2017

 

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Н А Р Е Д Б А №5 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СЛИВНИЦА Приета с Решение № 240 от 28.02.2017 г. от Протокол № 18 на Общински съвет – Сливница. 

 

Уважаеми съграждани,

 

В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал.2 и 3 от Закона за нормативните актове, ви предоставяме Проект на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Н А Р Е Д Б А №5 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА СЛИВНИЦА.

 

В 30 дневен срок от датата на обявлението, може да подадете писмено вашите предложения и становища по проекта в центъра за информация и услуги на гражданите в ст. 106 в сградата на ОбА-Сливница. Можете да откриете проекта на следния линк http://sop.bg/slivnitsa-535/obiavi-i-dokumenti/#h, както и в подсекция "Проекти на наредби" от секция "Общински съвет" на главното меню.