Skip to main content

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на производствена сграда с офиси и складове

25.09.2017

Уведомление за инвестиционно предложение от Дизайн алианс ООД, Гр. Сливница, бул. Батенберг 2, ет.2, ЕИК: 175421338,

 

Пълен пощенски адрес: БЪЛГАРИЯ, област София, община Сливница, гр. Сливница 2200 бул. Ал. Батенберг No 2, ет. 2 Телефон, факс и ел.поща (е-mail): : 0899 88 41 54, e-mail: stenly@da-bg.com

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Станислав Чавдаров Станков Лице за контакти: Станислав Чавдаров Станков адрес за кореспонденция: 1320 гр. Банкя, ул. Булаир 74, 

 

за изграждане на производствена сграда с офиси и складове.

 

Целият текст на инвестиционното предложение може да бъде свален оттук: ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.