Skip to main content

Апел към гражданите на град Сливница

12.10.2017

Във връзка със зачестилите сигнали за наличие на голям брой бездомни кучета, Ви уведомяваме, че те не са част от естествената популация бездомни кучета за територията на община Сливница.
По сигнали на граждани са изхвърляни кучета с бусове и автомобили.
От Общинска администрация Сливница апелираме да бъдете по – бдителни и ако забележите подобни деяния да направите запис, който да изпратите на електронната поща на община Сливница - slivnitsa@slivnitsa.bg
Също така, бихме искали да Ви уведомим, че съгласно Наредба № 10 за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата в Община Сливница. е забранено:
(3) Допускането на свободно движещи се кучета на обществени места предназначени за отдих на гражданите, спортна и лечебна дейност.
(4) Всяко свободно пускане на кучета извън разрешените и обозначените за тях места.
При неспазване на разпоредбите се налага глоба до 50 лева.