Skip to main content

Банкови сметки

За ЧСИ – банкова сметка за плащане на таксата по чл.431, ал.4 от ГПК

IBAN: BG65UNCR96608497655410, BIC: UNCRBGSF, код за вид плащане: 448007, към Уникредит Булбанк