Skip to main content

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Сливница

15.12.2017

ПРОЕКТ Н А Р Е Д Б А ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Н А Р Е Д Б А № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВНИЦА

/Приета с Решение № 93 от Протокол № 8/26.06.2008 г./

 

Уважаеми съграждани,

 

В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал.2 и 3 от Закона за нормативните актове, ви предоставяме Проект на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Сливница. В 30 дневен срок от датата на обявлението, може да подадете писмено вашите предложения и становища по проекта в центъра за информация и услуги на гражданите в ст. 106 в сградата на ОбА-Сливница.

 

Можете да откриете проекта на следния линк https://sop.bg/slivnitsa-535/obiavi-i-dokumenti/#h, както и в подсекция "Проекти на наредби" от секция "Общински съвет" на главното меню.