Skip to main content

Покана за участие в публичното обсъждане на проект на Бюджет за 2018 година на община Сливница

28.12.2017

Уважаеми дами и господа,

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, община Сливница организира публично обсъждане на проект на бюджет 2018 г. Обсъждането ще се проведе на 08 януари 2018 г. (понеделник ) от 11.00 часа в Заседателната зала на община Сливница, I етаж, пл.“Съединение“ №1.

 

Общинското ръководство кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените места в общината, да вземат участие в обсъждането на проекта на бюджет за 2018 г. и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

 

Вашите мнения и предложения за проект на бюджет 2018 г. може да отправите на тел.0727/42300, електронен адрес на общината – slivnitsa@slivnitsa.bg, електронен адрес на общински съвет на община Сливница obs.slivnitsa@abv.bg и в деловодството на община Сливница, на адрес пл.“Съединение“ №1 от 8.00 до 17.00 часа в работни дни, най-късно до 05.01.2018 година.

 

Приложение: Проект за бюджет 2018