Skip to main content

Областна дирекция „Земеделие” Софийска област, уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи,

04.01.2018

С писмо изх.№РД-21-774/20.12.2017 г. Директорът на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област, уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на 16.01.2018 г. в гр.Сливница от 09.30 ч. – 11.30 ч. пред Общината ще има представители на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област за провеждане на годишни технически прегледи.


Прикачени файлове: