Skip to main content

Областна дирекция „Земеделие” Софийска област, уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи,

23.01.2018

С писмо изх.№РД-21-38/19.01.2018 г. Директорът на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област, уведомява собствениците на земеделска и горска техника и машини за земни работи, че на 13.02.2018 г. в с. Алдомировци от 09.30 ч. – 11.30 ч. пред Кметството и на 13.02.2018 г. с. Драготинци от 11.30 ч. - 13.00 ч. пред Кметството ще има представители на Областна дирекция „Земеделие” Софийска област за провеждане на годишни технически прегледи.


Прикачени файлове: