Skip to main content

Годишен отчет по чл.12, ал.1 от ЗЕЕ

02.02.2018

Годишен отчет за 2017 г. за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ.

 

Годишен отчет по чл.12, ал.1 от ЗЕЕ.