Skip to main content

Информация по чл. 87, ал.11 от ДОПК

 

1. Процедура относно определяне на реда по чл. 87, ал. 12 за изискване и предоставяне на информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ от  община Сливница - СВАЛИ ТУК


2. Искане за издаване на удостоверение по чл. 87, ал. 11 от ДОПК - СВАЛИ ТУК