Skip to main content

Обява за набиране на български граждани за получаване на начална военна подготовка през 2018 година

16.02.2018

О Б Я В А
за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка желаещи да получат начална военна подготовка през 2018 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че териториалните ни структури приемат документи на кандидати за обучение по начална военна подготовка. Обучението ще се проведе, както следва:

1. Единен център за начална подготовка (ЕЦНП)-Плевен:

Период на обучение: 12.03-05.04.2018 г.
Срок за подаване на документите: 16.02.2018 г.

Период на обучение: 01.10-26.10.2018 г.
Срок за подаване на документи: 17.08.2018 г.

2. НВУ „Васил Левски“-Велико Търново:

Период на обучение: 10.04-04.05.2018 г.
Срок за подаване на документи: 26.02.2018 г.

3. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“-Варна

Период на обучение: 23.07-17.08.2018 г.
Срок за подаване на документи: 08.06.2018 г.

Кандидатите по чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България трябва да отговарят на следните изисквания:

- да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
- да са годни и психологически пригодни за военна служба;
- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

За времето на обучението на кандидатите се осигурява:
- настаняване, хранене и униформа;
- безплатно медицинско обслужване;
- задължително застраховане.

За повече информация, моля посетете най-близката структура на Централно военно окръжие (военните окръжия в областните градове, отдел „Столичен“ за гр. София, отдел „София-област“ за Софийска област или офисите за водене на военен отчет в общините/районите).

Линк, от който може да бъде видяна обявата: http://www.comd.bg/bg/content/nabirane-na-kandidati-zhelaeshchi-da-poluc...