Skip to main content

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

26.03.2018

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), „Булсатком“ ЕАД, гр.София ул.“Магнаурска школа“ №15, ет.3, ЕИК:130408101

 

СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на нова Базова станция за мобилни услуги. Изграждането се състои в сглобяване и закрепване (анкериране) на метални конструкции с височина 36 м. и технологични шкафове за базовата станция изработени предварително в заводски условия.

 

Местоположение: Нива в проектен имот с идентификатор по кадастрална карта 00223.8.36 в с. Алдомировци, общ. Сливница, обл. Софийска; координати: 42,850194 N, 22,995222 Е.

 

За контакти Венцислав Тошев, тел: +359 884 424 826; v.toshev@bulsat.com

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew-sofia.government.bg