Skip to main content

Покана за информационна среща, подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР

27.03.2018

Уважаеми госпожи и господа,
Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) има удоволствието да Ви покани на 12-и април от 16:00 ч. (регистрация от 15:40 ч.) на информационна среща за представяне на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Срещата ще се проведе в гр. София, в сградата на Есенс център на ул. „6-ти септември“ №37.

В рамките на събитието експерти от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и от ОИЦ-София ще представят условията за кандидатстване по мярката и електронното кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Участието в събитието е напълно безплатно, но поради ограничения брой места, е необходима предварителна регистрация. Регистрацията ще бъде активна до изчерпване на местата в залата.

Приложени можете да открите покана и програма на събитието.

С уважение,
ЕКИП НА ОИЦ-СОФИЯ

Приложения

1. Покана
2. Програма