Skip to main content

Проект на Наредба 6 за символите и ритуалите в Община Сливница

28.03.2018

Уважаеми съграждани,

 

В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал.2 и 3 от Закона за нормативните актове предоставям на Вашето внимание Проект на НАРЕДБА № 6 ЗА СИМВОЛИТЕ И РИТУАЛИТЕ В ОБЩИНА СЛИВНИЦА.

 

В 30 дневен срок от датата на обявлението, може да подадете писмено Вашите предложения и становища по проекта в центъра за информация и услуги на гражданите в стая 106 в сградата на ОбА-Сливница.

 

Можете да откриете проекта в подсекция "Проекти на наредби и стратегии" от секция "Общински съвет" на главното меню.

 

Дата: 28.03.2018 г.

 

Гр. Сливница                                       Председател на ОбС Сливница: /Марин Павлов/