Skip to main content

Предстоящо публично обсъждане за Приемане на окончателния годишен план на отчета за 2017 г.

30.03.2018

ОБЯВА

 

Относно: Предстоящо публично обсъждане за Приемане на окончателния годишен план на отчета за 2017 г. Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС, на сметките за чужди средства и годишния оттчет за състоянието на общинския дълг за 2017 г. на община Сливница

 

Уважаеми съграждани,

 

Във връзка с предстоящо публично обсъждане, предлагам на Вашето внимание окончателния годишен план на отчета за 2017 г., отчета за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от ЕС, на сметките за чужди средства и годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 г. на община Сливница.

 

Вашите становища по отчета можете да изразите в писмен вид в деловодството на Община – Сливница – ет. 1-ви, стая № 106.

 

Публичното обсъждане ще се проведе на 12.04.2018 г. от 14.00 ч. в салона на община Сливница – ет. І.

 

30.03.2018 г.

гр. Сливница

 

Председател на ОбС Сливница: /Марин Павлов/ 

 

Годишният отчет за 2017 г. може да бъде свален оттук: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2017