Skip to main content

Провеждане на пресконференция по проект "Сливница - град в Европа без граници"

27.03.2018

Във връзка с изпълнението на проект: „Сливница — град в Европа без граници” по Грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”, Регистрационен № B – 1615 от 23.11.2017 г., ръководството на община Сливница съобщава, че ще се проведе пресконференция за обявяване на старта на проекта, неговите цели, предвидените дейности и очакваните резултати.

 

Бенефициент: Община Сливница

 

Партньори: ПГТ „Никола Йонков Вапцаров“ и СУ “Св. св. Кирил и Методий”

 

Размер на предоставената БФП: 3 000 лв.

 

Пресконференцията ще се състои от 11:00 ч. на 16.04.2018 г. в салона на община Сливница.