Skip to main content

Важно обявление!

03.05.2018

Обявление  на Решение №268 на Министерски съвет  от 20.04.2018г. , с което се изменя Решение на Министерски съвет № 55  от 28.01.2016г.  за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина- Софийски околовръстен път“ от км 1+ 000 до км 48+ 270, участък от 1+ 000 до 32 + 447.20.


РЕШЕНИЕ No268/20.04.2018 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ