Skip to main content

Обява до заинтересованите лица и общественост

25.04.2018

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„АЛЛ ФОРЕЙН АУТО“ ЕООД
п.к. 2200, гр. Сливница, ул. Св. Климент Охридски“ № 2, тел.: 0889908888

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на автосервиз за ремонт на леки и товарни автомобили
със склад, автомивка, кафе и паркинг в имот с идентификатор 67372.90.6 в местността „ДРУМ“ по кадастрална карта в землището на гр. Сливница“

За контакти: Николай Занев, п.к. 2200, гр. Сливница, обл. Софийска, ул. „Св. Кл. Охридски“ № 2, тел.: 0889 908888

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riоsv@riew-sofia.org

Приложение:Информация по Приложение 2, чл. 6

Нов коментар

---------
  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Проверка, че не сте софтуерен робот.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.