Skip to main content

Проведен семинар: „Сливница – град в Европа без граници. Състояние на Европейския съюз в момента и поглед към неговото бъдеще“

17.05.2018

„Европа няма да бъде изградена отведнъж, нито според един-единствен план. Тя ще бъде изградена чрез конкретни постижения, които най-напред създават реална солидарност“ Робер Шуман 9 май 1950 г. С цел популяризиране на Българското председателство на Съвета на ЕС община Сливница организира и проведе семинар на тема: „Сливница – град в Европа без граници. Състояние на Европейския съюз в момента и поглед към неговото бъдеще“.

Лектор на семинара беше г-жа Екатерина Стоянова, която направи впечатляваща презентация за Европейския съюз. Преди шестдесет години, вдъхновени от мечтата за мирно, общо бъдеще, основополагащите членове на ЕС поемат по единствен по рода си амбициозен път – европейската интеграция. Те се договарят в бъдеще конфликтите да се разрешават на масата за преговори, а не на бойното поле. Използването на въоръжени сили заменят със силата на закона. Те проправиха пътя за други държави да се присъединят към тях, обединявайки Европа и правейки ни по-силни. Идеята на г-жа Стоянова бе да направи съпоставка между САЩ и Европейският съюз. Важно за учениците бе да разберат защо Съединените щати функционират като единна държава и какви стъпки трябва да предприеме ЕС, за да обедини страните членки и те да успеят да функционират заедно. Основен приоритет трябва да бъде образованието, което да възпита в гражданите на ЕС, съзнанието, че са единно цяло и всички работят заедно за общото благо. Загърбвайки „егото“ си държавите членки трябва да мислят за общите цели, за да се намали разминаването между поетите на хартия задължения и очакванията на гражданите. Участниците в семинара отбелязаха, че град Сливница се променя, благодарение на изпълнените проекти, финансирани със средства предоставени ни от Европейския съюз. Със средства осигурени от Европейския съюз, ученици от училището провеждат своята практика във фирма „Бългериън Трак Сървис“, където обогатяват практическите си знания и излизат от училището като добре подготвени професионалисти. Изказани бяха мнения, че нашият град е едно прекрасно място за живеене и усилията ни трябва да се насочат към развитието на туризма, тъй като района има много красива природа, която съчетана с историческите паметници, построени за да увековечат подвига на българските войни, защитили честта на младата Българска държава, трябва да бъдат посетени.

 

В дебата, който се проведе по време на семинара активно участие взеха учениците от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас на ПГ по автотранспорт „Н. Й. Вапцаров“. Кирил Иванов разказа мита за Европа от Древногръцката митология. Даниел Станоев, ученик от Димитровград, Република Сърбия, е избрал да учи в България, защото смята,че образованието, което ще получи ще отговаря на европейските стандарти. Разказа, какво предимство е за него, че пътува само с лична карта и подробно обясни стъпките, които Сърбия трябва да извърви, за да стана членка на ЕС през 2022 г.

Своето виждане по въпросите за Европейския съюз изразиха и Емилиян Асенов, Мариян Антонов, Мариела Арсениева, Кристиян Георгиев, Сияна Ленкова, Красимир Красимиров, Даниел Димитров, Боян Радков, Ивайло Цветанов, Симон Иванов и Денислав Стефанов. Лекторът отправи въпрос към аудиторията: „Къде бихте избрали да живеете и защо?“ Повечето ученици смятат да останат да живеят в нашата държава и не биха сменили града, защото им харесва и дори да се наложи да отидат да живеят в друга държава, пак ще носят България в сърцето си.

Бяха разгледни петте сценария за бъдещото на Европа до 2025 г., където учениците също успяха да се включат и да споделят техните идеи по въпроса. Най-активни бяха: Емилиян Асенов, Любомир Любомиров, Веселин Методиев, Мартин Илиев, Антонио Миланов, Ива Свиленова, Катерина Иванова, Соня Петрова, Алекс Томанов, Емилиян Стойков, Методи Методиев, Марио Маринов, Георги Сергиев. В момента Европа притежава най-големия единен пазар и втората най-често използвана валута в света. Тя е най-голямата търговска сила и най-големият донор на хуманитарна помощ и помощ за развитие. Отчасти благодарение на програмата „Хоризонт 2020“ – най-голямата многонационална научноизследователска програма в света, Европа е лидер в иновациите. Ролята на Европа като положителна световна сила е по-важна от всякога. Ние искаме общество, в което мирът, свободата, толерантността и солидарността стоят над всичко. Искаме да живеем в демокрация, с многообразие от гледни точки и критична, независима и свободна преса. Искаме да сме свободни да изразяваме мнението си и да сме сигурни, че никой индивид или институция не стоят над закона. Искаме Съюз, в който всички граждани и всички държави членки се третират по еднакъм начин. Искаме да изградим за децата си по-добър живот, отколкото сме имали самите ние. Европа ще върви напред по пътя, начертан й от нашата колективна воля. Както и при предишните поколения, бъдещето на Европа е в наши ръце.