Skip to main content

Съобщение до собствениците на земеделска, горска техника и машини за земни работи за провеждането на годишни технически прегледи (ГТП) в гр.Сливница и с.Гълъбовци

28.05.2018

Съобщение от общинска администрация до собствениците на земеделска, горска техника и машини за земни работи за провеждането на годишни технически прегледи (ГТП) в гр.Сливница и с.Гълъбовци
Дати, на които ще има представители на дирекцията за провеждане на годишни технически прегледи, както следва:
- 19.06.2018 г. СЛИВНИЦА от 09.30 -11.30 пред Кметството;
- 19.06.2018г. с.ГЪЛЪБОВЦИ от 12.00 -13.00 пред Кметството;
На същата дата да се явят и собственици на нерегистрирани и новозакупени машини, както и тези, чиято техника домува или работи на територията на община Сливница.
На неявилите се собственици следва да бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.