Skip to main content

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

16.05.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„АПЕКС ПЛАНТ“ ЕООД, гр.Сливница, ул. „Баба Тонка“ № 8, ЕИК: 131383423
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Изграждане на „Обект за производство на млечни продукти от краве мляко“ в поземлен имот с идентификатор 06175.12.73, м. „Ровинке“, с. Братушково, община Сливница
.....................................................................................................................................
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти : Димитър Кикарин - Управител
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riоsv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

Нов коментар

---------
  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Проверка, че не сте софтуерен робот.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.