Skip to main content

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

04.07.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
ОБЩИНА СЛИВНИЦА, ЕИК: 000776517
Адрес: гр. Сливница, П.К.: 2200, пл. Съединение“ № 1
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Обновяване на градски пространства – Централен площад„ - гр. Сливница, П.К.: 2200, площад „Съединение“, кв. 107б по плана на гр. Сливница.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Радостин Петров Ялъмов – Заместник – кмет на община Сливница, Направление „Законност, координация и контрол“, тел: 0727/42354.
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Нов коментар

---------
  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Проверка, че не сте софтуерен робот.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.