Skip to main content

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

09.07.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„ПАК ЕСТ“ ЕООД, ЕИК: 130975499
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Промяна предназначението на земята от земеделска за неземеделски нужди и включването и в регулация на гр. Сливница, за изграждане на обект: „Жилищно строителство – жилищни сгради“ и за изработване на проект за подробен устройствен план – ПУР, ПР и ПЗ по чл. 12, ал. 2 от ЗУТ за промяна предназначението на земеделска земя Поземлен имот с идентификатор 67372.41.41
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти Георги Петров, гр. София, ул. „Позитано“ № 30, вх. 1, ет. 4, тел: 0888/345999
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Нов коментар

---------
  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Проверка, че не сте софтуерен робот.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.