Skip to main content

ПГ по транспорт „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Сливница и "Балгериън Трак Сървис" ООД - двете лица на успешното партньорство между училището и бизнеса

12.07.2018

На 13.07.2018 г. в тържествена обстановка в базата на "БАЛГЕРИЪН ТРАК СЪРВИС" ООД двадесет ученици от X, XI и XII клас на ПГ по транспорт получиха своите сертификати за проведена практика на реално работно място по проект BG05M2ОP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза I“ от ОП „НОИР“. На събитието присъства и г-жа Вергиния Йорданова – главен експерт по професионално образование към РУО – София-регион и регионален координатор по проекта.


Единодушно беше мнението, че целите на проекта са изпълнени в максимален размер. Представителите на фирмата-партньор по проекта изразиха своята изключителна удовлетвореност от работата на учениците, като най-усърдните получиха и предметни награди.


Учениците с нетърпение очакват и първите си „заплати“ за работа по професията в реална работна среда. Петима ученици от X и XI клас ще продължат работата си във фирмата по трудов договор и през летните месеци.