Skip to main content

Обявление за обществено обсъждане на проект на ОУП

24.07.2018

Община Сливница, Софийска област, на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава, че е изработен проект за общ устройствен план /ОУП/, предварителен проект, за територията на община Сливница.

 

Възложителят на проекта, община Сливница, организира обществено обсъждане на проекта за ОУП, което ще се проведе в салона на първия етаж в сградата на общинска администрация, площад „Съединение“ № 1 на 16 Август, 2018 г. от 11.00 часа. Общинска администрация Община Сливница