Skip to main content

Важно съобщение за изпускане на язовир "Сливница"

24.07.2018

Уважаеми съграждани,

 

Във връзка с предписание на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, e започнато контролирано изпускане на язовир „Сливница“ до кота мъртъв обем.

 

Стената е компрометирана и до нейното възстановяване язовира ще остане празен.

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР