Skip to main content

Обява до заинтересованите лица и общественост

21.08.2018

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
фирма
"Калцит"ЕООД, ЕИК 832047845,гр.Сливница, ул."Паисий Хилендарски"№3
Пълен пощенски адрес: гр.Сливница, ул."Паисий Хилендарски"№3
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0897999887 , 0727/42410,
Управител на фирмата възложител: Симеон Тодоров Горянов
Лице за контакти: Симеон Тодоров Горянов

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Строителство и монтаж на варна пещ в производствена база за негасена и хидратна вар –фирма Калцит ЕООД гр.Сливница
Инвестиционното предложение предвижда интегриране в производствения процес на съществуващата база на съвременна пещ с две горивни камери за производство на негасена вар , комплект със спомагателно оборудване.
Инвестиционното предложение е разположено в община Сливница, гр. Сливница, квартал №62, парцел № XXV съгласно Акт за собственост №689 от 08.12.1994 г.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org
Приложение:
1.Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Нов коментар

---------
  • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong>
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.

Повече информация за опциите на форматиране

CAPTCHA
Проверка, че не сте софтуерен робот.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.