Skip to main content

Покана за обсъждане на основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг

18.09.2018

До гражданите и юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на община Сливница.

 

ПОКАНА ЗА ОБСЪЖДАНЕ

 

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг ви уведомяваме, че на 21.09.2018 г. от 13:00 ч. в залата на ет.3 в сградата на община Сливница, пл. „Съединение“ №1, ще се проведе обсъждане на проект, който ще се финансира чрез поемане на дългосрочен общински дълг.

 

Общите параметри на проекта:

- предназначение – за разплащане на просрочени задължения, поети с Решение №397/31.05.2018 г. на Общински съвет – гр. Сливница;

- стойност – 370 000 лв.

- начин на финансиране – чрез финансова или кредитна институция, избрана по реда на чл.19 от ЗОД; - обезпечаване – средства от общинския бюджет;

- срок на дълга – 5 години.